Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Zarządzanie dokumentacją « Autodesk Vault 2015
icon
Mechanika
2014-07-08 17:17

Autodesk Vault 2015

Co nowego? - Ulepszenia procesów edycji

W wersji Vault 2015 można rozwiązać pliki, które zostały edytowane poza zmianą w programie Inventor lub w wszystkich wersjach aplikacji klienckiej Vault.
W poprzednich wersjach programu Vault, aplikacja Inventor mogła modyfikować stan pamięci niektórych plików, w ten sposób "naruszało" to plik. Niektóre z tych zmian były zmianami systemowymi, a niektóre były wymuszone ze względu na reakcje użytkownika na polecenia systemu.
Dzięki nowej funkcjonalności w "Edycja poza zmianą" użytkownicy mogą zobaczyć, które pliki zostały edytowane i mogą je nadpisywać, dzięki czemu łatwiej kontynuować pracę bez przerw.

Oddziaływanie na typowe czynności pracy

  • Pobierz plik - Jeśli użytkownik próbuje pobrać plik z repozytorium, gdy lokalny plik został zmodyfikowany plik nie jest pobierany. Użytkownicy mogą wybrać "Wymuś zastąpienie" w oknie plecenia Pobierz/Wypisz aby wymusić pobieranie.
  • Przywróć do najnowszej - Użytkownicy mogą nadal korzystać w Inventorze z polecenia "Przywróć do najnowszej", aby wypisać pliki, jeśli nie posiadają najnowszej wersji na dysku (niezależnie od lokalnych zmian na dysku).

Nowy modyfikator stanu Vault

W poprzednich wersjach programu Vault, ikona informacyjna  mogła być wyświetlane wraz z podpowiedzią zwracając uwagę, że plik został edytowany poza zmianą. W obecnej wersji, gdy plik jest edytowany poza zmianą Vault pokazuje ostatni pobrany stan pliku i stosuje ikonę modyfikatora  dla wskazania, że lokalna kopia ma zapisane zmiany, które nie są zapisane w Vault.

Ikona modyfikatora  jest wyświetlana domyślnie w przeglądarce Vault w programie Inventor i Vault Explorer.

Zaktualizowane zachowanie ikony "Dostępny dla wypisania"

Ikona "Dostępny dla wypisania"  w programie Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional obecnie wyświetla dla każdego pliku, który był najnowszy i dostępny dla wypisania w repozytorium zanim został zmodyfikowany na dysku lokalnym. Wyświetlana jest również ikona modyfikatora dla tego pliku.

Nowy filtr w Inventorze

Filtr Vault w dodatku Vault dla Inventora został zaktualizowany o nowe opcje filtrów dla plików lokalnych, w tym plików, które są bez zmian, z zapisanymi zmianami, oraz z niezapisanymi zmianami.

Mobilna wersja serwisu