Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2013-04-13 15:56

Autodesk Moldflow 2016

Co nowego w Autodesk Simulation Moldflow 2016

Od 7 kwietnia b.r. dostępna jest dla nowych Klientów, a także aktualnych użytkowników systemu Moldflow z aktywną subskrypcją, jego kolejna wersja: Autodesk Moldflow 2016. Przynosi wiele ekscytujących zmian, z którch najważniejsze opiszemy w tym miejscu.

 

1. Zmiana nazw poszczególnych pakietów systemu Autodesk Moldflow w wersji 2016

 

 

 

2. Zmiany w systemie Autodesk Moldflow Adviser 2016

a. Flow (wszystkie pakiety)

Możliwość wyświetlenia orientacji włókna (dla materiałów nim wzmacnianych) - Fiber

 

b. Warp (tylko pakiet Ultimate)

Możliwość wyświetlenia odkształceń w milimetrach (UWAGA: nadal mniej dokładnie niż w AMI - głównie za sprawą niestosowania modelu skurczowego CRIMS)

 

 

3. Zmiana zawartości pakietów i systemu licencjonowania systemu Autodesk Moldflow Insight

 

a. Moldflow Synergy (GUI – pre- i postprocesor)

Możliwość eksportu odkształconego (po wykonaniu analizy Warp) gniazda nie tylko w formacie STL, ale również modelu CAD do dalszej obróbki przez konstruktora formy w dowolnym systemie CAD

 

b. Dla zapewnienia jeszcze większej przewagi nad konkurencją, począwszy od wydania 2016 systemu AMI, już podstawowy jego pakiet – AMI Standard 2016 – wzbogacony został o możliwość symulacji, analizy i optymalizacji wszystkich etapów procesu wtrysku tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, i oferuje obecnie:

- Wypełnianie i docisk gniazda (Flow = Fill +Pack) – jak dotychczas, plus wtrysk 2K (sekwencyjny)
- Obsługa materiałów wzmacnianych włóknem (kompozytów z krótkim i długim włóknem) – opcja Fiber
- Podstawowa symulacja chłodzenia (opcje Cool oraz Cool(FEM))
- Symulacja odkształceń – opcja Warp
- Obsługa przewężek zaworowych, czyli dysz gorąco-kanałowych (z symulacją ich otwierania/zamykania ze zmienną prędkością)

Zgodnie z zasadą „coś za coś” , pakiet AMI Standard nie oferuje obecnie

- Trzech instancji solwerów, działających jednocześnie (tylko pojedynczy solwer w danym momencie)
- Optymalizacji DOE ani parametrycznej

 

c. Pakiet Autodesk Insight Premium oferuje w wydaniu 2016 wszystkie opcje pakietu AMI Standard 2016, plus nowości – np.:

 - symulacja grzałek indukcyjnych (RocTool)

- symulację chłodzenia konformalnego bez konieczności posiadania licencji Autodesk Simulation CFD

Poza nowościami, dostępnymi od wydania 2016, AMI Premium oferuje rzecz jasna wszytko, co było w nim dostępne do tej pory (w ASMI Standard 2015); jest tych opcji zbyt wiele, aby wymienić je wszystkie - ale wspomnijmy w tym miejscu o:

- Desgin of Experient oraz Optymalizacji Parametrycznej procesu

- zaawansowanych aplikacjach na basie Cool(FEM), takich jak: Chłodzenie konformalne, Variotherm,...
 

 
d. Pakiet AMI Ultimate 2016 oferuje w wydaniu 2016 wszystkie opcje pakietu AMI Premium 2016, plus nowości – np.

- możliwość modyfikacji niektórych aspektów pracy solwerów przez użytkownika (za pośrednictwem API)

 

 

4. Zmiany w pakiecie programów symulacyjnych z obliczeniami w chmurze - Autodesk 360

Moldflow Flex jest licencjonowany samodzielnie - bez równoczesnego dostępu do SIM Mechanical czy SIM CFD, jak to było do tej pory.

 

5. Nowości funkcjonalne w systemie Autodesk Moldflow Synergy 2016

- zmiana działania paska menu (wszystkie pod-mena permanentnie dostępne, zsynchronizowane dla wszystkich otwartych studiów (duża wygoda np. przy porównywaniu wyników dla wielu otwartych studiów)
- udoskonalony system warstw (layers); struktura drzewiasta, pełna koordynacja z zawartością okna graficznego

 

 - nowe, bardziej czytelne "glify” (symbole warunków brzegowych modelu)
- bogatsze i bardziej funkcjonalne menu kontekstowe
- możliwość podglądu notatek dla studiów oraz logów analiz bez czasochłonnego otwierania studiów
- możliwość kopiowania ustawień i parametrów pomiędzy studiami
- poprawione interfejsy okien dialogowych dla Ustawień Procesu
- możliwość importu wszystkich etapów z plików *.csv do okien dialogowych definiowania profilu (np. prędkości wtrysku, ciśnienia docisku itp.)

 

 

- usprawnienia w imporcie plików CAD (30% szybciej, automatyczne zakładanie warstwy z nazwą pliku modelu)
- dziedziczenie kolorów komponentów z pliku CAD
- eksport odkształconej geometrii również do modelu CAD!
- możliwość animacji dowolnego rezultatu wraz z nałożonym wykresem XY
- synchronizacja lokalizacji odczytu wartości rezultatu w dowolnym punkcie modelu pomiędzy wszystkimi otwartymi oknami studiów
- rozbudowany i dokładny sposób prezentacji odkształceń/skurczów/wymiarów po wskazaniu węzła siatki
- skrypty API dostępne we wszystkich instancjach programu Synergy
- wiele nowych, bardzo użytecznych skryptów
- wiele udoskonaleń mechanizmu generowania siatki, jej inspekcji i naprawy
- pełna kontrola nad wewnętrznymi elementami siatki 3D (wielkość, kształt, liczba w przekroju)

-Wreszcie pełna możliwość wypożyczania licencji na inny komputer (License Borrowing - działa też dla AMA 2016) !!!

 

6. Nowości w systemie Autodesk Moldflow Insight 2016 – solwery i ich nowe funkcjonalności

a. Najważniejsze wzbogacenia funkcjonalności

- stopniowe otwieranie/zamykanie dysz zaworowych ze zmienną prędkością:

 

 

 - ułatwiona globalna kontrola timingów dysz zaworowych - z jednego miejsca dla całego modelu
- symulacja grzałek indukcyjnych (np. dla technologii Variotherm w Cool(FEM)):

 

- modelowanie warstw elementów 3D wskroś grubości (na potrzeby Induction Heating czy Gas Assisted Injection Molding)
- nowy sposób symulacji wtrysku ze spienianiem (Microcellular – dawniej MuCell), ujednolicony między technologiami DD i 3D, z nowymi modelami nukleacji (powstawania porów z gazem)
- po raz pierwszy wprowadzony mechanizm API dla kształtowania niektórych aspektów pracy solwera Moldflow mhb3D
- nowy rezultat – Pathlines (Particle Tracing):
 

 

b. pomniejsze wzbogacenia funkcjonalności

- nowy algorytm automatycznego wyznaczania czasu wtrysku: szybszy i dokładniejszy
- kontrolowany parametr solwera „Time step size for packing analysis” pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki, zwłaszcza np. skurczu objętościowego dla modeli MP (midplane) i DD (dual domain)
- dodanie możliwości sterowania pozycji zaworu w dyszy GK poprzez bezwzględne profil położenia ślimaka (dla 3D)
- ulepszony model RSC 3D dla opcji Fiber
- dokładniejsze wyniki algorytmu łamania długiego włókna dla wtrysku reaktywnego materiałów termo-utwardzalnych
- bardziej realistyczny sposób definiowania parametrów procesu dla technologii wtrysku z doprasowaniem (3D)
- możliwość definiowania zachowania plastycznego tworzywa (przez wyznaczenie współczynników dla modelu Ramberg’a-Osgood’a, używanego przez wtyczkę Autodesk Material Exchange programu Autodesk Simulation Composite Analysis (ASCA)
- możliwość wyboru materiału przez opcję Studymod linii poleceń

 


c. Nowe i udoskonalone Rezultaty analiz Moldflow Insight 2016

- Powierzchnie łączenia strug w 3D: formowanie i przemieszczenie w modelu:


 

- Porównanie masy (ciężarów) poszczególnych gniazd:

 

 

- rzeczywiste źródło mechanizmu odkształcenia: Initial bending curvature – nowy rezultat analizy Warp dla modelu Midplane:

 

 

 

****

 

Jak widać z powyższego przeglądu, najwięcej nowości (przynajmniej tych, widocznych na pierwszy rzut oka) w nowej wersji systemu AMI 2016 dotyczy modułu Synergy (GUI, będące jednocześnie pre- i post-procesorem dla obsługi analiz). Warto zauważyć, że zapowiadane w systemie Scandium 2015 Technology Preview przełomowe wręcz nowości - jak symulacja poślizgu tworzywa na ściankach gniazda (Wall Slippage), czy wyznaczenie sił i naprężeń w wypychaczach, towarzyszących zepchnięciu wypraski ze stempla/rdzenia formującego - znajdują się jeszcze na zbyt wczesnym etapie rozwoju, aby mogły się znaleźć w komercyjnej wersji systemu Autodesk Moldflow Insight. Należy ich się spodziewać za rok - w wydaniu AMI 2017, który dzięki temu wypatrywany będzie przez Użytkowników z tym większym zainteresowaniem!

 

opracował:

Piotr Woźniacki, inżynier aplikacyjny Moldflow

Mobilna wersja serwisu