Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2013-04-13 15:56

Autodesk Moldflow 2016

Narzędzia wymiany i obróbki danych CAD

Aby zdefiniować i przeprowadzić dowolną analizę Moldflow, niezbędne jest zaimportowanie do pre-procesora systemu poprawnego modelu CAD analizowanego detalu. Każda licencja systemu Autodesk Moldflow (zarówno w wersji AMA, jak i AMI) pozwala na wczytanie – bez dodatkowo płatnego translatora - modeli w formatach:

 

  • wymiany danych (jak STL, STEP czy IGES)
  • Autodesk Inventor
  • większość innych systemów CAD 3D (Catia, Pro/E, systemy z jądrem Parasolid itd.)

 

System AMI 2016 oferuje możliwość bezpośredniego importu z systemu Autodesk Inventor Pro gotowych złożeń formy wtryskowej, wygenerowanie siatki 3D, i przeprowadzenie analizy chłodzenia. Stało się to możliwe dzięki postępującej integracji produktów w ramach oferty firmy Autodesk, jak również wprowadzeniu nowego, wysoce wydajnego i dokładnego solwera dla zagadnienia chłodzenia formy, opartego w pełni na metodzie FEM (3D). Import modelu formy wtryskowej jest możliwy z każdego innego środowiska modelowania 3D CAD - jednak wiele zadań, wykonywanych automatycznie przy przekazaniu modelu formy z Inventora do Moldflow, użytkownik musi wykonać manualnie w przypadku eksportu z systemu CAD od innych dostawców.

Dodatkowym bonusem dla Klientów firmy Autodesk jest dostępność (również obecnie darmowa) specjalnej wersji systemu Inventor 2012 o nazwie Inventor Fusion. Umożliwia ona nie tylko import modelu, ale także dwukierunkową wymianę danych CAD modelu między środowiskami Autodesk Moldflow i Autodesk Inventor Fusion, na dowolnym etapie procesu optymalizacji. Do tej pory, gdy wyniki analiz wskazały na konieczność modyfikacji modelu wypraski (np. zmianę grubości którejś ze ścianek), jedynym sposobem było dokonanie tej zmiany w systemie CAD i ponowny import modelu, generowanie siatki MES itd. Wykorzystując technologię Fusion, analizowany model może zostać przeniesiony do środowiska CAD w dowolnym momencie – a po dokonaniu modyfikacji, z powrotem wczytany do systemu Moldflow. Jest to więc funkcjonalność wręcz rewolucyjna.

UWAGA: począwszy od wersji 2016 systemu Moldflow, opisane wyżej funkcje modułu Inventor Fusion przejął program o nazwie SIMStudio Tools 2016.

 

 

Dla przygotowania poprawnej i wydajnej (z możliwie najmniejszą liczbą elementów) siatki MES, koniecznym i pracochłonnym etapem bywa często:

  • naprawa modelu CAD (zwłaszcza dostarczonego w formacie „uniwersalnym” – jak IGES)
  • uproszczenie modelu poprzez usunięcie cech (features), które powodują wzrost koniecznej liczby elementów nie wnosząc jednocześnie niczego istotnego do przebiegu analiz

 

 Narzędziem, ułatwiającym użytkownikom systemu Moldflow (zarówno w wersji ASMI, jak ASMA) wykonywanie powyższych operacji, jest oddzielna aplikacja o nazwie CAD Doctor. Jej typowy scenariusz zastosowania jest następujący:

 

  • wczytanie modelu (w dowolnym formacie)
  • automatyczna albo pół-automatyczna naprawa błędów, które mogłyby uniemożliwić wygenerowanie poprawnej siatki MES (jak np. źle zszyte, lub przecinające się, powierzchnie)
  • automatyczne wyszukiwanie i – po akceptacji użytkownika – usunięcie z modelu zbędnych szczegółów (np. wyokrągleń krawędzi o promieniu mniejszym, niż zadane minimum)
  • wyeksportowanie poprawnego i uproszczonego modelu w formacie bezpośrednio czytelnym dla systemu Moldflow.

  

Jak widać z powyższego przeglądu, wszystkie zagadnienia i potencjalne problemy, związane z przygotowaniem analiz Moldflow dla modeli CAD z dowolnego źródła, zostały bardzo wyczerpująco uwzględnione w ofercie firmy Autodesk dla użytkowników systemu Moldflow.

 

 


 

Mobilna wersja serwisu