Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2013-04-13 15:56

Autodesk Moldflow 2016

Autodesk Moldflow Adviser 2016 (AMA)

 

Ta wersja Produktu przeznaczona jest dla konstruktorów i technologów. Jak wskazuje jej nazwa „Adviser” (doradca), w odróżnieniu od „Insight” (wgląd) ma ona charakter bardziej praktyczny niż naukowo-badawczy, a użytkownik posiada mniej możliwości kształtowania zarówno danych wejściowych, jak i wyjściowych wykonywanych analiz.


AMA posiada możliwość importu modeli wyprasek w dowolnym formacie CAD – począwszy od czytanego natywnie formatu części systemu Autodesk Inventor, poprzez formaty neutralne wymiany danych (jak IGES, SAT czy STEP), aż po formaty wszystkich ważniejszych systemów CAD. Pod względem obsługi modeli CAD, jedyną różnicą w stosunku do wersji AMI jest brak możliwości importowania złożeń – obsługiwane są wyłącznie modele pojedynczych części.

 

Znacznie bardziej zasadnicze różnice dotyczą sposobu przygotowania modelu MES. W odróżnieniu od AMI, w AMA nie można analizować modeli typu Midplane - natomiast obsługiwane są 2 pozostałe rodzaje siatki:

  • 3D (przestrzenne elementy czworościenne) – analiza w pełni 3-wymiarowa (niedostępna w podstawowym pakiecie AMA Standard). Najdokładniej odzwierciedla ona zjawiska wskroś grubości ścianek, a także przy nagłych zmianach tej grubości. Dlatego powinna być stosowana w przypadku części grubościennych oraz z dużą zmiennością grubości ścianek
  • 2.5D (płaskie elementy trójkątne na powierzchniach) - siatka typu Dual Domain (zwana też Fusion). Jest to rodzaj siatki MES opatentowany przez Moldflow, i znakomicie łączy zaletę metody 3D (dokładność) z zaletą siatek, opartych na płaskim elemencie trójkątnym (prędkość obliczeń).

 

Unikalne dla systemu Autodesk Moldflow Adviser jest całkowite zwolnienie użytkownika z często żmudnej pracy, związanej z generowaniem, naprawą i optymalizacją siatki MES (zadanie to jest nieodłącznym etapem pracy z typowymi systemami MES, jak np. systemy analizy strukturalnej czy cieplnej, a także – wersja Insight systemu Autodesk Moldflow). Siatka MES oczywiście również jest używana przez solwery (programy obliczeniowe) AMA, ale jej generowanie jest całkowicie automatyczne i niewidoczne dla użytkownika. Stanowi to olbrzymią zaletę tej wersji systemu, choć równocześnie uniemożliwia bardziej zaawansowaną kontrolę jakości siatki. Użytkownicy o bardziej wnikliwym podejściu mogą być jednak spokojni – jakość generowanej siatki jest całkowicie wystarczająca dla uzyskania wyników o dokładności, wymaganej przez standardy przemysłowe. Ponadto, w systemie Autodesk Moldflow Adviser 2016 użytkownik może wybrać jeden z 5 poziomów "rozdzielczości" modelu (co przekłada się po prostu na różne gęstości generowanej "w tle" siatki MES) - definiując w ten sposób odpowiadający mu kompromis między dokładnością wyników a szybkością obliczeń.

 

W systemie AMA użytkownik ma dostęp do pełnej bazy danych tworzyw termoplastycznych – tej samej, która zaimplementowana jest w wersji Insight. Inne rodzaje materiałów są zbędne, jako że - w odróżnieniu od AMI - w omawianej wersji systemu Autodesk Moldflow symulować można tylko podstawową i najbardziej rozpowszechnioną metodę przetwórstwa, czyli wtrysk tworzyw termoplastycznych.

 

Począwszy od wersji 2013, system Autodesk Moldflow Adviser oferowany jest do wyboru w 3 pakietach o różnej funkcjonalności, przydatności i cenie:

 

  • AMA Standard
  • AMA Premium
  • AMA Ultimate

 

Najbardziej podstawowy pakiet AMA Standard oferuje symulację i analizę optymalizacyjną zasadniczej fazy procesu wtrysku termoplastów – wypełniania gniazda formy przez uplastycznione tworzywo. Pozwala również wykryć i kontrolować wady powierzchni (linie łączenia strug, zamknięcia powietrza), oraz zoptymalizować lokalizację przewężki pod kątem zrównoważonego wypełniania gniazda formy. Ponadto, pakiet ten pozwala wyznaczyć i kontrolować tzw. „Molding Window”, czyli gwarantujący stabilność procesu i jakości części zakres zmienności podstawowych parametrów przetwórstwa (temperatura tworzywa, temperatura formy, prędkość wtrysku). AMA Standard przeznaczony jest głównie dla konstruktorów wyprasek; w interdyscyplinarnym zespole wdrażającym takie wyroby do produkcji jego licencje powinny być dostępne dla każdego z nich – co umożliwia przystępna cena pakietu.

 

Pośredni pod względem możliwości i ceny jest pakiet AMA Premium. Poza wszystkimi funkcjonalnościami pakietu AMA Standard, obsługuje on formy wielogniazdowe i umożliwia zbalansowanie układu dolotowego tak, aby wszystkie gniazda wypełniały się jednakowo, gwarantując stałą jakość wyprasek. Licencje AMA Premium powinny być udostępnione konstruktorom form wtryskowych.

 

Najbardziej zaawansowanym pod względem funkcjonalności pakietem systemu Autodesk Moldflow Adviser jest AMA Ultimate. Oferuje wszystkie funkcje pośredniego pakietu, uzupełnione możliwością symulacji faz dopakowania i chłodzenia. Ponadto, AMA Ultimate umożliwia wyliczenie odkształceń wypraski (od wersji 2016, możliwych do wyświetlenia w milimetrach), oraz pozwala uwzględnić wpływ orientacji włókna w tworzywach konstrukcyjnych, wzmocnionych włóknem szklanym (orientację włókna - począwszy od obecnie najnowszej wersji AMA 2016 - również można wyświetlić jako jeden z rezultatów analizy). W ramach zespołu interdyscyplinarnego, pakiet zaawansowany najlepiej będzie wykorzystany przez konstruktorów form oraz technologów procesu wtrysku.

 

Jak widać z powyższego opisu, system Autodesk Moldflow Adviser przygotowany został z myślą o jego rutynowym wykorzystaniu w codziennej pracy konstruktorów i technologów w sektorze przetwórstwa wtryskowego tworzyw termoplastycznych. Praca z systemem jest do tego stopnia intuicyjna, że nawet początkujący użytkownik – pod warunkiem posiadania merytorycznej wiedzy w dziedzinie przetwórstwa wtryskowego, oraz poprawnego modelu CAD – może z powodzeniem przeprowadzić analizę, posiłkując się zautomatyzowanymi „wizardami”. Przygotowanie modelu MES działa jak przysłowiowa „czarna skrzynka”, a dodatkową, nieocenioną wręcz pomocą jest kontekstowy system Help, ułatwiający interpretację wyświetlanych wyników analiz.

 

 

Mobilna wersja serwisu