Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2013-04-13 15:56

Autodesk Moldflow 2016

Korzyści wynikające z wdrożenia

Sposoby zastosowania i korzyści z nich płynące

System Autodesk Moldflow stosowany może być różnie w indywidualnych, typowych scenariuszach; np. inne będzie jego zastosowanie, gdy produkcja wypraski już się odbywa i napotyka na problemy (jakościowe, technologiczne, itd.), a inne – gdy wyrób jest dopiero na etapie projektowania. To właśnie ten drugi scenariusz pozwala najlepiej wykorzystać potencjał, oferowany przez Moldflow, poprzez jego permanentne stosowanie przez wszystkich uczestników interdyscyplinarnego zespołu, odpowiedzialnego za wdrożenie części do produkcji – czyli projektanta wyrobu, konstruktora formy wtryskowej, technologa procesu przetwórstwa, aż po operatora wtryskarki. Stała wymiana umiejętnie zinterpretowanych wyników analiz Moldflow, przeprowadzanych na etapach podejmowania kluczowych decyzji, pozwala osiągnąć ich najwyższą możliwą szybkość i trafność – a w ostatecznym rezultacie zapewnić, że:

  • Wypraska będzie „technologiczna” – czyli nie tylko da się wtrysnąć w całości w ramach możliwości przewidywanej do jej wytwarzania wtryskarki (dopuszczalne ciśnienie i prędkość wtrysku, wielkość wymaganej siły zwarcia), ale jej kształt pozwoli na rozformowanie bez stosowania drogich mechanizmów formy
  • Gotowa wypraska będzie optymalnej jakości – zarówno pod względem estetycznym (jakość powierzchni: brak widocznych linii łączenia tworzywa, pęcherzy gazowych, przypaleń, odbarwień, …), wymiarowym (kontrolowane skurcze, odkształcenia w granicach tolerancji, …), oraz mechanicznym (kontrolowane naprężenia wewnętrzne, odpowiednia wytrzymałość w eksploatacji, …)
  • Proces produkcyjny będzie maksymalnie wydajny (minimalizacja czasu cyklu), ale równocześnie jak najtańszy (minimalizacja zapotrzebowania na energię, możliwość zastosowania tańszego tworzywa, zmniejszenie jego zużycia, …)
  • Zarówno proces produkcyjny, jak i eksploatacja części plastikowej przez cały okres jej życia (od wyprodukowania po utylizację) będzie przyjazny dla środowiska naturalnego

Oczywiście wszystkie powyższe cele można osiągnąć nie za pomocą pojedynczej analizy Moldflow, ale wyłącznie poprzez wykonywanie całej ich serii w ramach iteracyjnego „dążenia do ideału” – czyli optymalizację. Taki iteracyjny proces osiągania optymalnych wyników, przeprowadzany tradycyjną metodą prób i błędów, jest niezwykle kosztowny. System Autodesk Moldflow pozwala zastąpić go metodą prototypowania cyfrowego (oczywiście wraz z innymi narzędziami komputerowymi, przede wszystkim typu CAD) – i albo znacznie ograniczyć, albo całkiem wyeliminować kosztowne i czasochłonne prototypy fizyczne wyrobu, jak również próby formy w warunkach produkcji, które tradycyjnie prowadziły do jej kosztownych przeróbek.

 

 

Mobilna wersja serwisu