Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Projektowanie konstrukcji blachowych « COPRA® MetalBender AutoCAD
icon
Mechanika
2011-03-15 11:52

COPRA® MetalBender AutoCAD

COPRA® MetalBender 3D

Nieparametryczny moduł projektowania części blachowych 3D z generowaniem ich rozwinięcia, zarządzaniem i tworzeniem przetłoczeń i wycięć.

COPRA® MetalBender 3D bazuje na bryłowym modelerze zintegrowanym w środowisku programu AutoCAD lub AutoCAD Mechanical.

Narzędzia zawarte w tym module pozwalają na szybkie i łatwe projektowanie nawet bardzo złożonych konstrukcji blachowych. Kołnierze i zagięcia tworzone w tym module mogą być ostre lub z zaokrągleniami, z podcięciami lub bez oraz ze zdefiniowanymi odsunięciami od innych krawędzi modelu.

Zintegrowane narzędzie podglądu, umożliwia sprawdzanie kolizji na etapie wprowadzania parametrów wielkości kołnierz i zagięć. Okna dialogowe są specjalnie zaprojektowane w celu sprawnej obsługi funkcji. COPRA® MetalBender 3D umożliwia również konwersję kształtów 2D lub konturów na model 3D. Złożony kształtem kołnierz lub kształty typu skrzynkowego, mogą być narysowane za pomocą polilinii 2D i następnie bardzo szybko i prosto zamienione na model blachowy 3D. Występujące krzywe przecięcia są automatycznie wyznaczane. Tak utworzony model może być dalej uzupełniany o elementy takie jak przetłoczenia, wycięcia, znakowanie lub przebicia.

The COPRA® MetalBender 3D automatycznie generuje z modelu blachowego 3D, płaskie rysunki 2D w różnych rzutach. Opcjonalnie mogą być do nich dodawane wymiary. Utworzone płaskie rozwinięcie może też być automatycznie zwymiarowane za pomocą różnych stylów wymiarowania.

Moduł COPRA® MetalBender 3D jest najbardziej zaawansowanym modułem rodziny COPRA® MetalBender zawierając w sobie dodatkowo funkcjonalność modułów CMB 2D i CMB Solver.

Podstawowe cechy modułu COPRA® MetalBender 3D:

  • Łatwy w obsłudze
  • Dokładne i szybkie obliczenia płaskiego rozwinięcia uwzględniające przetłoczenia, otwory itp.
  • Modele 2D zamieniane na bryły 3D
  • Bardzo użyteczne narzędzia edycyjne
  • Łatwe tworzenie rzutów 2D z modelu bryłowego
  • Automatyczne wymiarowanie płaskiego rozwinięcia i wszystkich wybranych rzutów 2D
  • Optymalizacja płaskiego rozwinięcia dla łatwego utworzenia kodu NC
Mobilna wersja serwisu