PROCAD « Inwestorzy « Spółka « Kontakt dla inwestorów
icon
Inwestorzy
2011-08-18 13:50

Kontakt dla inwestorów

Czat inwestorski - zapis z 16.11.2010

16/11/2010 13:25:59 PROCAD SA Witamy na stronie Czat Inwestorski - Gdańsk, 16.11.2010r.
16/11/2010 13:27:10 PROCAD SA W pierwszej kolejności odpowiemy na pytania zadane za pomocą formularza od dnia wczorajszego

16/11/2010 13:30:54 czapajewo wita czapajewo

16/11/2010 13:31:16 PROCAD SA Dzień Dobry :-)

16/11/2010 13:31:39 czapajewo Fajnie że można sopbie poczatować

16/11/2010 13:32:44 czapajewo Rozumiem że trzeba poczekać na odpowiedzi zadane wcześniej

16/11/2010 13:33:51 czapajewo Luzer daj znać

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Tomasz Czapko, Treść pytania: Dlaczego raporty za kwartały są podawane zazwyczaj tuż przed północa? z tą złą tradycją trezba skończyć :(
16/11/2010 13:37:10 PROCAD SA Odp.: Przyznajemy, w przeszłości zdarzały się sytuacje publikowania raportów okresowych w godzinach nocnych, co nie było dobrą praktyką i stanowiło odstępstwo od standardów przyjętych w spółce. Poprawienie procedur związanych z przygotowywaniem raportów okresowych, a szczególne ich ostatecznym zatwierdzaniem, powinno wyeliminować podobne sytuacje w przyszłości.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Tomasz Czapko, Treść pytania: Czy planujecie powrócić do podawania na nieząco szacunkowych przychodów z poszczególnych miesięcy (w razie trudności organizacyjnych - można wybrać najważniejszy sektor tj. przychody finansowe z oprogramowania)?
16/11/2010 13:39:32 PROCAD SA Odp.: Na tę chwilę nie ma takiego planu. Powody wstrzymania skupu są nadal aktualne, a wręcz nasiliły się, obecnie większa część marży na produktach Autodesk jest wypłacana po sprzedaży, co biorąc pod uwagę kwartalne okresy rozliczeniowe i przesunięcie o miesiąc roku finansowego Autodesk uniemożliwia podanie nawet szacunkowych wartości miesięcznych przychodów. Dodatkowym powodem są niektóre ekspertyzy prawne reprezentujące stanowisko, iż publikowanie informacji dotyczących wyników finansowych powinny być ograniczone do raportów okresowych.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Tomasz Czapko, Treść pytania: Jakie perspektywy czytaj prognozy są na najbliższe 2 lata?
16/11/2010 13:42:59 PROCAD SA Odp.: Obecnie spółka nie publikuje prognoz finansowych. Perspektywy w ocenie zarządu są dobre. Spółka (grupa) dysponuje odpowiednim potencjałem merytorycznym i finansowym, gwarantującym utrzymanie pozycji na rynku i pełnej gotowości na „przyjęcie” poprawy koniunktury. Równolegle wdrażane są zmiany mające na celu lepsze dostosowanie się do obecnych warunków rynkowych, które mimo sygnałów o ożywieniu gospodarczym w naszej niszy wciąż są dalekie od oczekiwanych.

16/11/2010 13:43:50 Yesomaniak dołączył do Czat

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Tomasz Czapko, Treść pytania: Czy w związku z niską wyceną akcji oscylująca w pobliżu 1,5 wk (choć w pełni oddającą uzyskiwane przez spółkę wyniki) dalej będzie prowadzili skup dopóki kurs nie uzyska zadawalajacych poziomów (oddający prawdizwy potencjał który w grupie na najbliższe lata jest) ?
16/11/2010 13:44:54 PROCAD SA Odp.: Obecnie jest prowadzony skup akcji własnych, który zakończy się 31 grudnia br. Na tę chwilę Zarząd nie planuje wnioskować do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie kolejnego skupu. Oczywiście ostateczna decyzja należy do akcjonariuszy, zarząd w tym wypadku jest jedynie realizatorem woli Walnego Zgromadzenia. Po zakończeniu bieżącego skupu w posiadaniu spółki będzie kilkanaście procent akcji własnych.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Tomasz Czapko, Treść pytania: Kwestia akwizycji - kiedy, ile spółek - rozmiary ( kapitał własny) przejmowanych spółek , za skupione akcje,kredyt,gotówkę.
16/11/2010 13:47:06 PROCAD SA Odp.: Na tę chwilę nie możemy ujawnić żadnych danych związanych z ewentualnymi rozmowami. Część z nich jest obecnie zawieszona na prośbę potencjalnych sprzedających. Jeżeli wstępne negocjacje pozwolą na podpisanie stronom listu intencyjnego, natychmiast poinformujemy o tym fakcie akcjonariuszy.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Piotr Minkowski, Treść pytania: Jeżeli wyniki za III kw br. będą słabe, to jak pan wytłumaczy prawie 5% dzisiejszy spadek ceny akcji w kontekście szczelności informacji w Pańskiej firmie.
16/11/2010 13:49:14 PROCAD SA Odp.: W spółce funkcjonują procedury związane z ochroną informacji poufnej, dostęp do danych zawartych w raporcie okresowym przed jego publikacją ma bardzo ograniczona ilość osób bezpośrednio zaangażowanych w jego przygotowanie. Przy okazji informujemy, że publikowanie raportów okresowych po sesji jest przyjętym przez spółkę standardem, mającym umożliwić wszystkim zainteresowanym dokładne zapoznanie się z treścią raportu. W ten sam standard wpisuje się zawieszenie kontaktów z akcjonariuszami, w tym także odpowiedzi na ich zapytania złożone krótko przed terminem publikacji raportu.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Tomasz Czapko, Treść pytania: Panie Prezesie, w obecnym roku Procad jako jedna z nielicznych spółek na rynku mocno traci na wartości (cena akcji). Co Pan zamierza zrobić (jako zarząd) aby tę sytuację zmienić
16/11/2010 13:51:10 PROCAD SA Odp.: Zarząd nie ma bezpośredniego wpływu na zachowanie kursu akcji. Ostatnie przeceny prawdopodobnie były związane z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi przez jednego ze znaczących akcjonariuszy. Oczywiście nie bez znaczenia są także nie najlepsze wyniki finansowe grupy kapitałowej. Zarząd jest w trakcie wdrażania kolejnych mechanizmów, które powinny ten stan zmienić, jednak w głównej mierze jest on pochodną sytuacji gospodarczej w naszej niszy rynkowej.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Jan Kowalski, Treść pytania: spolka des art od 2008 jest nierentowna w zwiazku z tym jak zmienil sie lub jak sie zmieni stan zatrudnienia ?
16/11/2010 13:52:26 PROCAD SA Odp.: Personel DES ART to w znaczącej części wysokokwalifikowani i wąskospecjalizowani inżynierowie, którzy są kluczowym elementem realizacji specjalistycznych usług oferowanych przez spółkę. Stan zatrudnienia został w spółce ograniczony o kilkanaście procent (obecnie jest to ok. 30 osób plus kilka zatrudnianych w razie potrzeby na zlecenie), jednak dalsze ograniczenia mogą skutkować zaniechaniem pewnych działalności z uwagi na utracone kompetencje. Jest to niezwykle krytyczny element dla działalności tej spółki (jeszcze większy niż w przypadku PROCAD). Pewne decyzje będą w tej kwestii zapadać do końca br.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Tomasz Czapko, Treść pytania: Jaki jest sens sprzedawania oprogramowania autodesk z zerowymi marżami (zarobek w 3 kwartale 30 tysięcy PLN przy 3 mln przychodach) na dodatek z możliwością kredytowania 50/50. Czy nie lepiej żeby ta kasa pracowała gdzieś indziej - jak się nie opłaca to po co na siłę kroczyć w złym kierunku -zwolnić sprzedawców -handlowców - przynajmniej mniejsze koszty. Niech se autodesk znajdzie lepszych do dystrybucji albo sam sprzedaje.
16/11/2010 13:55:00 PROCAD SA Odp.: Prawdą jest, że obecny rynek oprogramowania CAD nie należy do najłatwiejszych i zjawisko malejących marż jest faktem. Rzeczywista marża na oprogramowaniu Autodesk jest większa, niżby to wynikało z danych prezentowanych w raporcie, bo składają się na nią częściowo także przychody z usług. Ogólne zjawisko jest jednak takie jak Pan zauważył, stąd coraz intensywniejsze działania Zarządu mające na celu dywersyfikację działalności i większy nacisk na przychody z usług. Temu ma służyć akwizycja AutoR KSI (wiemy, na razie wyniki także nie zachwycają) oraz wiele innych działań np. podjęcie współpracy mającej na celu stworzenie wspólnego produktu z firmą SANKOM, będącą polskim liderem w produkcji oprogramowania dla instalatorów, rynku na którym do tej pory PROCAD praktycznie nie działał. Podobnych inicjatyw jest więcej, jednak z uwagi na konkurencję nieustannie podpatrującą nasze plany i działania staramy się ich nie ujawniać na zbyt wczesnym etapie.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Jan Kowalski, Treść pytania: od kilku lat koszty ''pozeraja '' zysk ze sprzedazy czy w zwiazku z tym istnieje jakis serio plan redukcji kosztow w procad ?

16/11/2010 13:56:10 piotr dołączył do Czat

16/11/2010 13:56:17 PROCAD SA Odp.: Jest to temat, który nieustannie powraca w pracach i decyzjach zarządu, najbliższy czas powinien skutkować kolejnymi działaniami. Wszystkie wysiłki podejmujemy na serio, z jednej strony ważąc bieżące wyniki spółki z drugiej jej potencjał i pozycję na rynku w perspektywie poprawy sytuacji gospodarczej.

16/11/2010 13:56:47 ciekawy dołączył do Czat

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Jan Kowalski, Treść pytania: czy zarzad rozwaza pomysl zatrudnienia wysokiej jakosci specjalistow spoza spolki w celu jej restrukturyzacji i doprowadzenia do stalej rentownosci ?
16/11/2010 13:57:07 PROCAD SA Odp.: Nie wykluczamy takiej ewentualności. Jednak zarząd posiada wsparcie „zewnętrze”, większość ważnych decyzji jest konsultowana z Radą Nadzorczą w której zasiadają także specjaliści na co dzień zajmujący się profesjonalnym doradztwem gospodarczym i finansowym.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Jan Kowalski, Treść pytania: w zasadzie w 2 ostatnich latach zysk firmy pochodzi z lokat pienieznych.... czy zarzad ma plan dzialania pozwalajacy zmienic ten stan rzeczy i osiagac zysk z dzialalnosci operacyjnej?
16/11/2010 13:59:45 PROCAD SA Odp.: Rzeczywiście znacząca część zysku pochodzi z lokat, jest to dowód na bardzo ostrożne wydawanie pieniędzy akcjonariuszy i w obecnych czasach - które na etapie debiutu giełdowego PROCAD były trudne do przewidzenia – zgromadzone środki są gwarantem bezpieczeństwa spółki. Wielu innych debiutantów z tamtego okresu jest dziś w zdecydowanie gorszej sytuacji. Oczywiście zysk z działalności operacyjnej jest absolutnie kluczowym elementem zdrowego organizmu gospodarczego i jednym z głównych priorytetów zarządu. Mamy nadzieję, że już niebawem sytuacja znacząco zmieni się w tym zakresie.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Jan Kowalski, Treść pytania: wedlug prospektu emisyjnego zysk za 2008 powinien przekroczyc 4 mln zl ....czy mozna prosic o jakis powazny komentarz do tego ?
16/11/2010 14:01:11 PROCAD SA Odp.: Bardzo trudno odnieść się do tej kwestii w kilku zdaniach. Z perspektywy lat widać, że część z naszych założeń była zbyt optymistyczna, choć prognozy były konstruowane przez wiele tygodni przy udziale specjalistów zewnętrznych i dobrze ocenione przez biegłych rewidentów. Na pewno, podobnie jak wiele innych spółek, przeceniliśmy wartość dodaną płynącą z akwizycji jak również skłonność właścicieli potencjalnych podmiotów przejęć do realizacji takich transakcji na warunkach satysfakcjonujących nabywcę.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Ryszard, Treść pytania: od trzech lat spółka wykazuje coraz gorsze wyniki i nie umie wyjść z zyskiem na działalności operacyjnej mimo rosnących przychodów. Widać ze koszty wynagrodzeń rosną szybciej niż przychody i do tego dokładają się rosnące koszty ogólne zarządu. Gdyby nie pieniądze akcjonariuszy zebrane w IPO i zdeponowane na lokatach spółka przynosiłaby stratę. Dlaczego wobec takiej sytuacji Zarząd nie wprowadzi realnego cięcia kosztów (czytaj : etatów),programu naprawczego i wybitnie motywacyjnego systemu płac?
16/11/2010 14:02:23 PROCAD SA Odp.: Podobne pytanie pojawiło się już powyżej.

Pytanie od akcjonariusza, Autor: Ryszard, Treść pytania: Czy przez następne trzy lata ma zamiar czekać na tzw poprawę koniunktury? Ile kolejnych lat ma zamiar stracić żeby się wywiązać z obietnic danych w prospekcie emisyjnym o 1-2 mln zysku rocznie?
16/11/2010 14:03:00 PROCAD SA Odp.: Poprawa koniunktury ma kluczowe znaczenie dla spółek grupy PROCAD gdyż nasza oferta dotyczy dóbr inwestycyjnych, z których stosunkowo łatwo zrezygnować w tzw. cięższych czasach. Oczywiście postęp w dziedzinie technologii informatycznych prędzej czy później wymusi na naszych klientach nadrobienie zaległości inwestycyjnych w tym obszarze, a my chcemy być maksymalnie przygotowani na tę ewentualność. Oczywiście równolegle, tak jak wspomnieliśmy w odpowiedziach na wcześniejsze pytania, są podejmowane działania mające na celu dostosowanie grupy do obecnej, nie najlepszej sytuacji rynkowej.

16/11/2010 14:04:03 PROCAD SA To już odpowiedzi na wszystkie pytania zadane poprzez formularz. Zapraszamy do dyskusji on-line.

16/11/2010 14:07:09 Yesomaniak Jaki jest aktualny stan kupionej działki w Gdańsku. Czy istniejący na niej budenek został juz wyborzony? Kiedy zacznię się budowa nowej siedziby spółki wraz z cetrum szkoleniowym w tym miejsciu i jaki moze być jej koszt?

16/11/2010 14:07:23 rosomak dołączył do Czat

16/11/2010 14:10:42 czapajewo Maiła być nowa umowa z autodesk niby pięknizna 3 krajowej podmioty w tym Procad omijające dystrybutora a marże zwalily się z 12% do 1%w 3 kwartale.Jak wygląda teraz mechanizm kupowania od dsytrybutorów -czy kupujecie na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem czy musicie kupować wcześniej więcej i narażać się na ryzyko kursu walutowego?

16/11/2010 14:10:56 PROCAD SA Na wyburzenie budynku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wyburzenie. To dość czasochłonna procedura. Obecnie nie prowadzimy jeszcze prac projektowych. Spółka wykorzystała okazję nabycia gruntu w atrakcyjnej cenie w pożądanej lokalizacji.

16/11/2010 14:14:16 czapajewo znczy się kupowania od autodesk i czy nie lepiej znowu posiłkować się dystrybutorami?

16/11/2010 14:16:26 PROCAD SA Umowa na zakupy bezpośrednie dotyczy tylko jednej z kilku akredytacji, w dodatku zakupy DIRECT nie są obowiązkowe. Agresywna konkurencja wymusza też niejednokrotnie znaczne obniżanie cen, co zawsze dzieje się kosztem marży. Dodatkowo w III kwartale na obniżenie marży miały wpływ zwiększone koszty sprzedaży związane z pozyskaniem Klienta na trudnym rynku.

16/11/2010 14:16:55 Yesomaniak Czy spółka przewiduje rozszerzenie oferty oprogramonia np. na programy antywirusowe na których można uzyskować większą marże?

16/11/2010 14:17:33 Michal dołączył do Czat

16/11/2010 14:18:52 czapajewo Może nie ponosić tych kosztów pozyskiwania klenta i skupić się tylko na usługach własnych- niecgh inni sprzedsają z marżami 1-5%.

16/11/2010 14:19:43 PROCAD SA Spółka ma w ofercie programy antywirusowe. Stanowią one uzupełnienie oferty podstawowej. Rzeczywiste marże na tej grupie produktów, z uwagi na powszechną dystrybucję, są bardzo małe.

16/11/2010 14:22:05 PROCAD SA Sprzedaż usług jest w znaczącej części oparta na Klientach pozyskanych podczas sprzedaży produktów Autodesk, bez nich jest bardzo trudna, czasem wręcz niemożliwa.

16/11/2010 14:23:01 Yesomaniak Czy po 1,5 miesiącu 4 kw 2010 można juz coś powiedzieć o wynikach sprzedazy za ten okres?

16/11/2010 14:25:21 PROCAD SA Wyniki uzyskane w październiku są na tyle dobre, że pozwalają optymistycznie patrzeć na cały, ostatni kwartał :-)

16/11/2010 14:25:48 czapajewo Wszystko fajnie ale osobiście wolałbym jako akcjonariusz wycofanie dofinansowania kredycikow 50/50 z których mamy marne 30 tysięcy w 3 kwartale + (może coś więcej z usług) i przeznaczenia na skup większej kwoty gwarantującej że nic zlego z kursem się nie stanie coby wszyscy byli szczęsliwsi także i my

16/11/2010 14:30:19 PROCAD SA Kredyty 50/50 są atrakcyjną formą finansowania zakupu, niestety, w bardzo niewielkim stopniu wykorzystywaną przez Klientów :-(

16/11/2010 14:31:46 zasmucony dołączył do Czat

16/11/2010 14:31:52 czapajewo O to dobrze znaczy się można zwiększyć w trudnych czasach do 1,5 mln skup a jak już będzie dobrzez co naprawde wierzymy i ufamy Zarządowi to wtedy z dobrą ceną oddacie je w rynek albo zrobicie dobre akwizycje

16/11/2010 14:33:08 czapajewo Lubię skupy oczywiście uczciwe nie na hama z batonami z prawej

16/11/2010 14:33:37 PROCAD SA :-)

16/11/2010 14:34:34 czapajewo Naprawde poprawiło by mi to humorek

16/11/2010 14:34:51 czapajewo kasa jest w czym problem

16/11/2010 14:35:31 czapajewo cena maksymalna coś ala 4 PLN

16/11/2010 14:36:24 czapajewo uratujecie twarz dla tych co niefortunnie zawierzyli Wam w 2007r choć już ich mało jest

16/11/2010 14:38:05 PROCAD SA Wszelkie decyzje dotyczące skupu należą do kompetencji wyłącznie Walnego Zgromadzenia.

16/11/2010 14:38:06 czapajewo a to ich kasa która i tak pracowała 3 lata za free u was

16/11/2010 14:38:26 czapajewo Oczywiście kompetencje kompetencjami ja pytam się o wolę

16/11/2010 14:38:58 czapajewo Jest wola skupu czy głowa w piasek i nie wiemy a to walne a to cos innego

16/11/2010 14:39:39 czapajewo czy rozmawiamy z sekretarką

16/11/2010 14:41:38 czapajewo Czy poczekamy na armagedon i wtedy kiedy akcje będą kosztować zlotwkę odtrąbcie skup na którym zarobią głównie spekulanci nie ci co wam dali kasę w 2007r

16/11/2010 14:42:33 zasmucony dlaczego ciągle rosną koszty ogólne Zarządu?

16/11/2010 14:42:53 PROCAD SA Wszelkie decyzje dotyczące skupu należą wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

16/11/2010 14:43:39 zasmucony i budżet wynagrodzeń mimo coraz słabszych wyników?

16/11/2010 14:44:08 czapajewo Ja o tym wiem pytam się jako akcjonariusz o wolę Prezesa a nie o tym kto podejmuje decyzję w tej sprawie

16/11/2010 14:45:19 czapajewo bo nie wiem czy przypadkiem jest sens trzymać te 2/3 akcji których jeszcze nie zdążyłem zamienić na perpektywiczniejsze spółki

16/11/2010 14:46:01 czapajewo a jest tego troche

16/11/2010 14:46:12 PROCAD SA W raporcie jednostkowym dotyczącym PROCAD można zauważyć, że koszty ogólne zarządu zmniejszyły się. Koszty ogólnego zarządu wzrosły w ujęciu Grupy Kapitałowej, głównie z uwagi na przejęcie AutoR KSI.

16/11/2010 14:46:23 ai dołączył do Czat

16/11/2010 14:46:59 czapajewo koszty ogólnego zarządu w 2 gom kwartale jednostkowo były wyższe niż w 1 ym kwartale

16/11/2010 14:47:15 czapajewo w ujęciu jednostkowym i konsolidacyjnym

16/11/2010 14:47:17 PROCAD SA To samo dotyczy wynagrodzeń.

16/11/2010 14:48:14 czapajewo więc tu AutoR ne zawinił

16/11/2010 14:48:19 zasmucony no to trzeba przyciąć koszty w spółce zaleznej przynoszacej straty a nie czekac az zkonsumuje cały zysk grupy

16/11/2010 14:51:13 zasmucony ale teznie widac programu naprawczego w samym Procadzie .Wystarczyło by zredukować kilku handlowców ,wprowadzićsilnie motywacyjny system płac i kilkaset tysiecy zysku by sie pojawiło

16/11/2010 14:52:19 zasmucony w ujęciu rocznym

16/11/2010 14:52:41 PROCAD SA Pracujemy nad optymalizacją kosztów. Większość decyzji nie powoduje natychmiastowych reakcji, widocznych w krótkim okresie czasu.

16/11/2010 14:55:03 zasmucony za długo to trwa juz 3 lata

16/11/2010 14:55:11 czapajewo to dlaczego konkursy w kltórych 30 tysiećy nagrody znowu są i reklamy

16/11/2010 14:55:12 Yesomaniak Czy taka forma kontaktu z inwestorami (czat) bedzie kontynuowana w przyszłosci?

16/11/2010 14:57:38 czapajewo konkurs na jakiś najlepszy projekt pula nagród 30 tysi jakie łódki startujące w regatach w dobie kryzysu

16/11/2010 14:58:03 PROCAD SA Tak, chcemy utrzymać taką formę kontaktu, a nawet zaproponować inne (np. Targi Akcjonariat organizowane przez SII czy Dni Otwarte) :-)

16/11/2010 14:58:38 zasmucony w innych firmach w których Zarzad nie jest jednoczesnie dominujacym akcjonariuszem, takie ciecia kosztów byłyby wymuszone w ciagu kilku miesięcy

16/11/2010 14:59:13 PROCAD SA Nagrody w konkursach są zazwyczaj sponsorowane.

16/11/2010 15:00:05 czapajewo a to dobrze

16/11/2010 15:00:49 czapajewo A wynik roczny lepsiejszy niż ubiegły - patrz wywiad w TV że niby coś tak ale do końca to nie wiadomo

16/11/2010 15:01:09 zasmucony widze wyraznie niechęć do redukcji kosztów, i czekanie na lepsze czasy które newiadomo czy nawet za pare lat będą

16/11/2010 15:02:09 zasmucony kolego nie rozbawiaj mnie z tym lepszym wynikiem

16/11/2010 15:03:24 zasmucony trochę mało tych odpowiedzi procadu :-(

16/11/2010 15:04:10 czapajewo przy marżach 1% z oprogramowania to jakieś 0,2 mln do uchwycenia ale jak podjadą na 5-10%

16/11/2010 15:04:40 PROCAD SA Na każde pytanie staraliśmy się udzielić odpowiedzi.

16/11/2010 15:04:51 czapajewo ale nie na najważniejsze

16/11/2010 15:04:58 PROCAD SA Minęła godzina 15:00. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w pierwszym Czacie Inwestorskim, wkrótce poinformujemy o terminie kolejnego spotkania. Zapraszamy do Kołobrzegu na Targi Akcjonariat (26.11.2010r.) Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie www.procad.pl w sekcji Inwestorzy. Do zobaczenia!
 

 

Mobilna wersja serwisu