PROCAD « Inwestorzy « Kalendarium
icon
Inwestorzy
2015-03-29 15:20

Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych

2015
 
Termin Raport
17.03.2015 Skonsolidowany raport roczny za rok 2014
Jednostkowy raport roczny za rok 2014
16.01-17.03.2015 Okres zamknięty
12.05.2015 Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 r.
28.04-12.05.2015 Okres zamknięty
28.08.2015 Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r.
29.07-28.08.2015 Okres zamknięty
06.11.2015 Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 r.
23.10-06.11.2015 Okres zamknięty

 

Mobilna wersja serwisu