PROCAD « Inwestorzy « Spółka « Akcjonariat
icon
Inwestorzy
2014-07-16 07:56

Akcjonariat

Stan na dzień 11.07.2014

Akcjonariat PROCAD SA stan na dzień 11.07.2014

 

Akcjonariat PROCAD SA stan na dzień 11.07.2014 tabela

 

 Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9.019.000 akcji, w tym:

  • 5 019 000 akcji serii A
  • 4 000 000 akcji serii B

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 10 gr

Mobilna wersja serwisu