PROCAD « Inwestorzy « Spółka « Statut Spółki
icon
Inwestorzy
2011-08-18 13:51

Statut Spółki

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PROCAD S.A.  tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 16 kwietnia 2010 r. zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 2 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19.marca 2010 r.

Mobilna wersja serwisu