Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Produkty « E-geoportal « e-geoportal Punkty Adresowe
icon
GIS
2013-10-23 19:17

e-geoportal Punkty Adresowe


Punkty Adresowe to nowoczesny system informatyczny do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i punktów adresowych przeznaczony dla gmin oraz urzędów. System gromadzi dane i zarządza informacją o punktach adresowych, ulicach, numerach porządkowych, numerach obrębów i nazwach miejscowości. Zastosowana technologia umożliwia wizualizacje budynków i obiektów ewidencji w układzie przestrzennym oraz prezentowanie danych na mapach tematycznych.
 

System Punkty Adresowe umożliwia jednoczesny dostęp wielu użytkownikom umożliwiając dodawanie i modyfikację danych na mapie i formularzach ewidencyjnych.
 

WAŻNE: System Punkty Adresowe pozostaje w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze przestrzennej oraz dyrektywą INSPIRE (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie) oraz z rozporządzeniem podpisanym 9 stycznia 2012 roku przez ministra Michała Boniego. 

 

 

Mobilna wersja serwisu