Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Rozwiązania dedykowane « PROCAD® Działki Inwestycyjne
icon
GIS
2010-11-04 10:55

PROCAD® Działki Inwestycyjne

Cena: TEL. 801 081 101
PROCAD® Działki Inwestycyjne

Platforma internetowa do sprzedaży działek

Postępująca informatyzacja społeczeństwa oraz zmiany prawne wymuszają na jednostkach administracji publicznej tworzenie systemów informatycznych, które ułatwiają i przyśpieszają swobodny dostęp do informacji. Powszechny dostęp do Internetu wymógł na urzędach konieczność przedstawiania informacji tekstowej przy użyciu strony internetowej, która dla wielu z nas stała się już obowiązującym standardem pozyskiwania wiedzy i informacji.

Dzięki wykorzystaniu platformy Autodesk MapGuide możliwe jest stworzenie serwisów internetowych, które w łatwy i czytelny sposób prezentują w/w informacje. Nie ma już potrzeby zlecania wykonania map podmiotom zewnętrznym. Wystarczy wykorzystać dane, które mamy (siatka ulic, budynków, punkty adresowe, tereny zielone itp.) w celu stworzenia mapy samodzielnie. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania, MapGuide Studio, które jest integralną częścią pakietu Autodesk MapGuide samodzielnie komponujemy taką mapę. Platforma do sprzedaży działek to produkt wykorzystujący tę technologię.

Dzięki platformie MapGuide szybko i łatwo opublikujemy dane przestrzenne w sieci WWW i intranecie. System umożliwia integrowanie danych CAD/GIS i przedstawianie ich jako strony internetowe, a także pozwala zintegrować dane projektowe i geoprzestrzenne z różnych źródeł (DWG, SHP, SDF, ArcSDE, pliki rastrowe) i serwerów (Mysql, Postgresql, Oracle, Access). Narzędzia programistyczne umożliwiają tworzenie i współużytkowanie danych w postaci dynamicznie budowanych stron WWW.
Podstawowe założenia systemu do prezentacji  i sprzedaży działek:

  • wykorzystanie istniejącej mapy miejscowość, (ulice, budynki, punkty adresowe) wzbogacającej kontekst geoprzestrzenny mapy
  • możliwość czytelnego (graficznego) prezentowania obiektów przeznaczonych na sprzedaż, dzierżawy, itp.
  • możliwość wyszukiwania w/w obiektów na pod-stawie ich opisu
  • możliwość generowania tekstowych linków do konkretnych obiektów na mapie w celu ich wykorzystania np. w ogłoszeniach umieszczanych na stronie internetowej

 

Taki System Informacji Przestrzennych mamy Ci do zaproponowania.

CHCĘ POZNAĆ SZCZEGÓŁY - KLIKNIJ!  

Mobilna wersja serwisu