Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Produkty « Edycja rastrów « Raster PRO/LTX 15 + SuperEdit 3.2 PRO/LTX
icon
GIS
2010-07-29 12:51

CADRaster PRO/LTX 15 + SuperEdit 3.2 PRO/LTX

CADRaster PRO

Cechy dostępne tylko w wersji PRO

* edycja rysunków kolorowych
* wielopunktowa kalibracja z graficzną i numeryczną wizualizacją parametrów
* możliwość stosowania funkcji zatrzask wewnątrz komend CADRastra i AutoCADa
* polecenia wytnij/kopiuj/wklej dotyczące rysunku rastrowego
* wstaw wektory do rastra, co umożliwia rasteryzację rysunku wektorowego
* półautomatyczne śledzenie linii rastrowych z automatycznym rozpoznawaniem jej szerokości
* definicja kolorów lub obszarów rastra traktowanych jako przezroczystych
* wyświetlanie współrzędnych geograficznych

Kalibracja
Skanowane rysunki są często rozciągnięte, pomarszczone lub zdeformowane w inny sposób co uniemożliwia ich sprawne wykorzystanie. Przyczyną mogą być niedoskonałości oryginałów lub zniekształcenia powstałe w procesie skanowania.
Proces kalibracji jest jednym z etapów przygotowania i przekształcenia zwykłego skanowanego obrazu na pełnowartościowy rysunek techniczny.
Wielopunktowa Kalibracja umożliwia realizację bardzo złożonych transformacji korekcyjnych rysunku za pomocą jednego z pięciu dostępnych modeli, w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika zbiory wektorów korekcyjnych (kalibracyjnych).
Kalibracja polega na wskazaniu pożądanego (nominalnego) położenia dowolnej liczby punktów i jest tak efektywna i prosta w użyciu, że polecamy ją nie tylko użytkownikom map, ale także do przygotowania zeskanowanych rysunków inżynieryjnych.
Była ona testowana na projektach złożonych z tysięcy zeskanowanych map oraz rysunków, zawsze z doskonałym rezultatem.
Jednym z przykładów zastosowań SuperEdita, które opracowywane było specjalnie na rynek polski, może być rekalibracja map rastrowych w celu konwersji z jednego ukladu wspolrzednych do drugiego. W świetle obowiązującego przejścia na nowy układ P2000, zastosowanie to jest wyjątkowo atrakcyjne.
Kalibracje można wykonać jednym z pięciu modeli transformacji:

* Model liniowy izotropowy (Helmerta) - wymaga zaznaczenia przynajmniej dwóch wektorów,
* Model anizotropowy (Afiniczny) - wymaga zaznaczenia przynajmniej trzech wektorów,
* Model Biliniowy - wymaga zaznaczenia przynajmniej czterech wektorów,
* Model Bikwadratowy - wymaga zaznaczenia przynajmniej dziewięciu wektorów,
* Model Bikubiczny - wymaga przynajmniej szesnastu wektorów.

Mobilna wersja serwisu