Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Produkty « E-geoportal « e-geoportal MPZP
icon
GIS
2012-01-03 11:19

e-geoportal MPZP

e-geoportal MPZP to nowoczesny system informatyczny do prowadzenia ewidencji, publikacji i obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. System publikuje informacje o uchwałach wraz z ich graficzną reprezentacją na mapie. Dzięki zaimplementowanej funkcjonalności każdy z użytkowników systemu posiada możliwość samodzielnego odczytania wszelkich wymaganych informacji związanych z obowiązującym planem na wskazanym obszarze.

 

System e-geoportal MPZP obsługiwany jest poprzez przeglądarkę internetową umożliwiając jednoczesny dostęp wielu użytkownikom.

Korzyści posiadania systemu:

 • błyskawiczna informacja o ustaleniach obowiązujących planów miejscowych,
 • wielkie ułatwienie dla urzędników w zarządzaniu miejscowymi planami,
 • szybkie przygotowanie wypisów i wyrysów z planów,
 • łatwe wyszukiwanie terenów o zadanej funkcji,
 • dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji dla wszystkich wydziałów w urzędzie,
 • mieszkańcy i inwestorzy mogą zapoznawać się z treścią planów miejscowych - tekstową i graficzną,
 • możliwość wyszukiwania terenów o oczekiwanym przeznaczeniu,
  co znacząco ułatwia lokalizowanie nowych inwestycji,
 • usprawnienie procesu planistycznego i inwestycyjnego.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • atrakcyjny i nowoczesny sposób wizualizacji planów zagospodarowania przestrzennego na tle mapy (podkład Google Maps, OpenStreetMap, Geoportal.gov.pl),
 • łatwy i szybki dostęp do informacji o planie zagospodarowania oraz jego położeniu na mapie,
 • brak konieczności posiadania pełnego zestawu danych geoprzestrzennych (wystarczą granice planów oraz granice działek),
 • wyszukiwarka działek i planów zagospodarowania przestrzennego,
 • analizy przynależności działki do określonego planu wraz z listą dokumentów źródłowych:
  - możliwość generowania wypisów i wyrysów (wraz z wydrukiem),
  - dostęp do archiwum wypisów i wyrysów,
  - panel administracyjny umożliwiający zarządzanie użytkownikami systemu,
  możliwość udostępniania i importowania danych przy pomocy usług WMS.
   

 

Mobilna wersja serwisu