Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Produkty « E-geoportal « e-geoportal MPZP
icon
GIS
2012-01-03 11:19

e-geoportal MPZP

Obsługa wyrysu z planu

Panel wyrysu służy do przygotowania wyrysu z planu w postaci mapy. Dokument przygotowywany jest na podstawie rysunku planu zagospodarowania przestrzennego. Po wybraniu zakładki Wyrys program wyświetla panel generowania wyrysu. Użytkownik podaje numer działki, imię i nazwisko petenta, adres zamieszkania i sygnaturę pisma. Po naciśnięciu Pokaż działkę na mapie program automatycznie pozycjonuje rysunek planu w obszarze wskazanej działki.

 

 

Po naciśnięciu Generuj wyrys program automatycznie tworzy w od-dzielnym oknie rysunek wyrysu planu. Użytkownik może dokładnie wypozycjonować zakres wydruku i określić skalę mapy. Następnie wy-bierając przycisk Drukuj można wydrukować dokument wyrysu na drukarce komputera i przekazać petentowi. Po utworzeniu dokumentu należy go zapisać w celu archiwizacji.

 

 

Po wybraniu Wykaz wyrysów i naciśnięciu Szukaj zostaje wyświetlona lista archiwalnych dokumentów wyrysów. Wyszukiwane dokumenty można także filtrować podając odpowiednio: imię nazwisko, adres lub sygnaturę dokumentu.

 

Mobilna wersja serwisu