Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Produkty « E-geoportal « e-geoportal MPZP
icon
GIS
2012-01-03 11:19

e-geoportal MPZP

Warstwy mapy

Aplikacja PROCADmap MPZP w atrakcyjny i nowoczesny sposób wyświetla dane planów zagospodarowania przestrzennego na tle map. Użytkownik może publikować je na  własnych podkładach mapowych lub skorzystać z istniejących: Google Maps, OpenStreetMap, Geoportal.gov.pl. Zmiany sposobu wyświetlania można dokonać w każdym momencie zaznaczając odpowiednią warstwę w panelu „Warstwy mapy”.

 

 

Wizualizacja planu zagospodarowania przestrzennego na tle ortofotomapy.

 

 

Wizualizacja planu zagospodarowania przestrzennego na tle mapy wektorowej.

 

 

Wizualizacja planu zagospodarowania przestrzennego na tle danych katastralnych.

Mobilna wersja serwisu