Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Produkty « E-geoportal « e-geoportal MPZP
icon
GIS
2012-01-03 11:19

e-geoportal MPZP

Obsługa wpisu z planu

Wypis przygotowywany jest na podstawie tekstu uchwały w postaci dokumentów dołączonych do planu. Po wybraniu zakładki Wypis pro-gram wyświetla panel generowania wypisu wraz z Edytorem znajdu-jącym się po prawej stronie ekranu. Użytkownik podaje numer działki, imię i nazwisko petenta, adres zamieszkania i sygnaturę pisma. Po naciśnięciu Szukaj program automatycznie wyszukuje plan, jednostki planu wraz z obowiązującymi dokumentami uchwał. Po naciśnięciu Pokaż działkę na mapie program automatycznie pozycjonuje rysunek planu w obszarze wskazanej działki.

 

 

Wypis z planu miejscowego tworzony jest w oknie edytora wypisu na postawie szablonu. Użytkownik systemu opierając się na tekstach uchwał znajdujących się w dołączonych dokumentach tworzy stosowny wypis. Po utworzeniu wypisu z planu dokument ten należy zapisać w celu archi-wizacji. Wybranie przycisku Drukuj pozwala wydrukować wypis z planu na drukarce komputera i przekazać petentowi. Zakładka Mapa znajdująca się obok Edytora wypisu pozwala w każdej chwili na podgląd rysunku planu
w kontekście tworzonego wypisu.

 

 

Po wybraniu Wykaz wypisów i naciśnięciu Szukaj zostaje wyświetlona lista archiwalnych dokumentów wypisów. Wyszukiwane dokumenty można także filtrować podając odpowiednio: imię i nazwisko, adres lub sygnaturę dokumentu.

 

Mobilna wersja serwisu