Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Wdrożenia « Wdrożenie w Bobowie
icon
GIS
2014-09-17 08:49

Wdrożenie w Bobowie

Gmina Bobowo jest kolejną gminą z województwa pomorskiego, która zdecydowała się na współpracę w firmą PROCAD SA.

Portal jest przeznaczony dla obywateli, przedsiębiorców oraz urzędników.

Decyzją gminy było wdrożenie geoportalu zawierającego następujące warstwy: działki geodezyjne, obręby, granice planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich załącznikami graficznym w pasowanymi w działki. Jako podkład został wykorzystany OpenStreetMap oraz ortofotomapa podłączona jako WMS z geoportalu krajowego.


Geoportal pozwala na przeglądanie rejestru planów, wyszukiwanie działek po numerach oraz wyszukiwanie planów.
 

Mobilna wersja serwisu