Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Wdrożenia « Sztum wdrożył e-geoportal.pl
icon
GIS
2014-07-09 11:54

Sztum wdrożył e-geoportal.pl

Miasto i Gmina Sztum zakończyła wdrożenie systemu e-geoportal. Sztum zdecydował się na cztery moduły:

  1. E-geoportal MPZP
  2. E-geoportal Punkty Adresowe
  3. E-geoportal Mapa Turystyczna
  4. E-geoportal Tereny Inwestycyjne


E-geoportal MPZP
jest przeznaczony dla mieszkańców i urzędników. Mieszkańcom pozwala sprawdzić czy na danej działce jest plan zagospodarowania przestrzennego działek, a tym samym czy w danym miejscu można postawić dom lub zakład usługowy. Dla urzędników moduł ten jest bardziej rozbudowany. Pozwala na wydawanie wypisów i wyrysów z planu, umożliwia prowadzenie rejestru planów oraz publikowanie go na stronach urzędu w postaci tabeli. Moduł E-geoportal MPZP umożliwia również generowanie meta danych dla planów miejscowych.


E-geoportal Punkty Adresowe przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów przez urzędników, a jednocześnie pozwala na wyszukiwanie adresów na mapie turystycznej (moduł E-geoportal Mapa Turystyczna).

E-geoportal Tereny Inwestycyjne – służy do umieszczania ofert terenów przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.

Obejrzyj wdrożenie: sztum.e-geoportal.pl/intro/

 

Mobilna wersja serwisu