Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Aktualności « e-geoportal dla Gniewu
icon
GIS
2014-04-23 13:04

e-geoportal dla Gniewu

Miasto i Gmina Gniew zakończyła wdrożenie systemu e-geoportal. Gniew zdecydował się na razie na dwa moduły:

  1. E-geoportal MPZP

  2. E-geoportal Decyzje

E-geoportal MPZP jest przeznaczony dla mieszkańców i urzędników. Mieszkańcom pozwala sprawdzić czy na danej działce jest plan zagospodarowania przestrzennego działek, a tym samym czy w danym miejscu można postawić dom lub zakład usługowy. Dla urzędników moduł ten jest bardziej rozbudowany. Pozwala na wydawanie wypisów i wyrysów z planu, umożliwia prowadzenie rejestru planów oraz publikowanie go na stronach urzędu w postaci tabeli. Moduł E-geoportal MPZP umożliwia również generowanie meta danych dla planów miejscowych.


E-geoportal Decyzje jest modułem przeznaczonym tylko dla zalogowanych osób. Pozwala na rejestrację wniosków, które wpływają do urzędu i dotyczą prośby o wydanie decyzji o wraunkach zabudowy lub celu publicznego oraz rejestrację decyzji wydawanych przez Gminę. Gmina Gniew zdecydowała na wdrożenie Modułu E-geoportal Decyzje, ponieważ powierzchnia Gminy nie jest cała pokryta planami.
 


Link do geoportalu: e-geoportal.gniew.pl

Mobilna wersja serwisu