Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Aplikacje PROCAD « PROCAD® Mapa Numeryczna
icon
Budownictwo
2010-05-20 12:44

PROCAD® Mapa Numeryczna

Opis programu

PROCAD Mapa Numeryczna
jest systemem wspomagającym tworzenie, prowadzenie i zarządzanie treścią mapy numerycznej w oparciu o instrukcję techniczną K-1. Aplikacja opiera się na obiektowym podejściu do konstruowania mapy, przez co każdy obiekt, ma swoje pełne odzwierciedlenie na mapie zarówno w zakresie prezentacji graficznej, jak i w zakresie atrybutów opisowych.

Do czego służy?
Aplikacja ma za zadanie ułatwić użytkownikowi tworzenie map numerycznych (przede wszystkim w zakresie mapy zasadniczej), a także jej zarządzanie i obróbkę. Pozwala na sprawne i spójne przetrzymywanie danych przestrzennych powiązanych z informacją opisową. Wykorzystuje środowisko graficzne AutoCAD, które zapewnia intuicyjne kreślenie i modyfikację graficznych elementów, możliwość zaawansowanego wyplotu stworzonej mapy, a także wiele innych funkcji.

Co w programie?
Podstawowe cechy i funkcje aplikacji:

* Obiektowa konstrukcja mapy numerycznej
* Obiekty z biblioteki symboli K-1
* Wspieranie tworzenia map w skalach 1:500,1:1000,1:2000,1:5000
* Spójność atrybutów graficznych oraz opisowych w ramach pliku DWG
* Mechanizm logowania użytkowników
* Intuicyjne tworzenie i modyfikacja grafiki oraz atrybutów opisowych
* Rozbicie każdego typu obiektu na osobną warstwę ułatwiające tworzenie map tematycznych
* System tworzenia wzajemnych wiązań między obiektami
* Moduł wyszukiwania obiektów po dowolnym atrybucie
* Możliwość ustalenia wartości atrybutów ogólnych dla wszystkich obiektów
* Lokalizowanie arkusza mapy po godle
* Wektoryzacja zaimportowanej chmury punktów, lub obrazu rastrowego
* Wspomaganie tworzenia opisów pozaramkowych
 

Instalacja:
Aplikacja kompatybilna z następującymi programami: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D.

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu