Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Projektowanie procesów technologicznych « Autodesk Plant Design Suite 2016
icon
Budownictwo
2015-06-19 13:03

Autodesk Plant Design Suite 2016

Opis ogólny

 

Autodesk Plant Design Suite 2016 to zestaw narzędzi dedykowanych projektantom instalacji przemysłowych

Główne zadania realizowane przez Pakiet Plant design Suite to:

 

Projektowanie 2D - Tworzenie schematów technologicznych W aplikacji AutoCAD P&ID. Projekt wykonany w AutoCAD P&ID zawiera spójną bibliotekę symboli elementów procesu technologicznego , zebrana w jednej bazie danych której zarządzanie upraszcza wiele aspektów projektowania. Stworzony schemat procesu może być integrowany z modelem trójwymiarowym.

Modelowanie 3D - W programie AutoCAD Plant 3D mamy możliwość zaprojektowania kompletnych instalacji przemysłowych w przestrzeni. Zawarte narzędzia umożliwiają wstawianie zarówno elementów wyposażenia np. Zbiorniki, pompy, filtry, separatory etc, jak również połączenia rurowe zgodne ze schematem procesu. 

Specyfikacje materiałowe - Podstawą pracy w programie są specyfikacje materiałowe dla rur, kształtek, zaworów i podpór. Dzięki temu tworzony projekt jest logicznie połączony jedną grupą materiałów z odpowiednimi parametrami np. klasa ciśnienia, materiał etc.

Konstrukcje stalowe - Narzędzia zawarte w pakiecie pozwalają na wstępne zamodelowanie konstrukcji wsporczych opartych na katalogu profili stalowych. Narzędzia eksportowe umożliwiają dalsze  uszczegółowienie obiektów w branżowych programach dla konstrukcji stalowych.

Dokumentacja  - Tworzenie dokumentacji polega na wyodrębnieniu informacji z modelu. Tworzenie arkuszy wydruku wymaga jedynie ustawienia widoków i parametrów wydruku. dodatkowym atutem jest możliwość wygenerowania dokumentacji izometrycznej oraz związanym z nią zestawieniem materiałów.

Wizualizacja i koordynacja -  W pakiecie znajdziemy również profesjonalne narzędzia do koordynacji wielu branż wchodzących w skład projektu oraz narzędzia do wizualizacji animacji

 

 

 

 

 

 

 

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu