Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Architektura « Autodesk Revit Architecture 2016
icon
Budownictwo
2015-05-19 13:06

Autodesk Revit Architecture 2016

Opis ogólny

Autodesk® Revit® Architecture to narzędzie do modelowania informacji o budynku (BIM), idealne dla tych, którzy chcą stworzyć projekt w jednym programie - od pierwszej koncepcji do zaawansowanej i rozbudowanej dokumentacji. Dzięki platformie Autodesk® Revit® możesz mieć stały wpływ na swój projekt i możliwość wprowadzania do niego zmian widocznych jednocześnie w rzutach, przekrojach, widokach aksonometrycznych i różnego rodzaju zestawieniach.

Model 3D, powstający w Autodesk® Revit® Architecture, pomoże Ci łatwo kształtować parametryczne bryły koncepcyjne, które staną się bazą dla precyzyjnych modeli budynków. Model będzie nośnikiem wielu informacji o położeniu projektu na świecie, jego gabarytach, użytych rozwiązaniach technologicznych i materiałowych.

Przegrody budowlane zdefiniowane w modelu, pozwolą na wydzielenie pomieszczeń i powierzchni ujętych w automatycznie odświeżające się table zestawcze. Zaowocuje to prostą i szybką kontrolą powiązań funkcjonalnych w projekcie.

Użycie wariantów projektowych, etapowania oraz przedmiarów materiałowych umożliwi zarówno wstępną jak i szczegółową analizę wykonalności i kosztów projektu. Modelując w czterech wymiarach otrzymasz zawsze aktualne rysunki techniczne.

Współpraca z formatami plików rastrowych i CAD, chmurami punktów i plikami tekstowymi ze współrzędnymi geodezyjnymi, pozwoli na pracę przy renowacjach i aranżacjach istniejących budynków, błyskawicznym wykonaniu modelu terenu i bilansu mas ziemnych.

Platforma Revit współpracuje z innymi znanymi programami Autodesk® takimi jak AutoCAD, 3DSMax, Robot czy Inventor. Dzięki temu otrzymasz płynną wymianę danych pozwalającą uzyskać efekty od realistycznych wizualizacji i animacji, przez obliczenia statyczne, rysunki warsztatowe, detale, aż do przygotowania ich na produkcję.

Revit jest kompatybilny z IFC (Industry Foundation Classes) formatem używanym w tak zwanym Open BIM. Dzięki temu potrafi się komunikować z programami takimi jak ArchiCAD czy Tekla.

Połączenie z usługami w chmurze Autodesk 360 pozwala na otrzymanie błyskawicznych wizualizacji, analiz fotometrycznych oraz obliczeń zapotrzebowania na energię.

Autodesk® Revit® Architecture to oprogramowanie wykorzystujące technologię 21 wieku, która pomoże wykonać projekty zgodnie z obecnymi przepisami a jednocześnie sprawi, że będą one odpowiadały standardom BIM oraz oczekiwaniom inwestora.

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu