Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Pozostałe « 3DA Meta Data Exporter for Revit 2015
icon
Budownictwo
2014-10-23 12:01

3DA Meta Data Exporter for Revit 2015


Opis i funkcje programu 

Aplikacja poprzez przeniesienie danych do formatu Excel pomaga organizować, zarządzać i śledzić tworzenie danych, symulacji, i dokumentacji procesów projektowych i technicznych grup roboczych.  Projektant zyskuje większą kontrolę nad danymi projektowymi co pozwala na łatwiejsze zarządzanie nimi i możliwość eksportu informacji technicznych bezpośrednio z modelu 3D. Wyeksportowane parametry komponentów z programu Revit pozwalają na łatwiejsze obliczenia szczegółowe ilości materiałów niezbędne do kosztorysów.

 

  • Bezpośrednie przeniesienie danych z programu Revit do Excel
  • Tekstowy i graficzny tryb wyboru elementów
  • Tekstowy i graficzny tryb wyboru parametrów przetwarzania
  • Ułatwiona analiza danych projektowych w programie MS Excel
  • Ułatwiona możliwość tworzenia zestawień elementów
  • Ułatwione zarządzanie Typami i Rodzinami elementów
     

Przeznaczenie aplikacji

Program jest narzędziem, które pozwala na eksport danych strukturalnych i opisowych danych elementów używanych do konstrukcji rozwiązań architektonicznych z programu Revit do programu Excel

 

 

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu