Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Konstrukcje « Robot Structural Analysis Professional 2015
icon
Budownictwo
2014-06-25 09:33

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015

Cechy programu Robot Structural Analysis Professional

Elastyczne opcje przetwarzania NOWOŚĆ
Elastyczne opcje przetwarzania umożliwiają symulację tam, gdzie chcesz, w zależności od potrzeb. Podczas testowania ustawienia analizy, używaj lokalnych zasobów podczas iteracji i optymalizowania ustawień. Po przetwarzaniu wstępnym, gdy potrzebujesz do symulacji więcej zasobów, użyj chmury, a na komputerze lokalnym wykonuj inne zadania.

Symulacja obciążenia wiatrem NOWOŚĆ
Ta nowa fukcjonalność pozwala na tworzenie symulacji tuneli wiatrowych, aby testować projekty konstrukcyjne pod kątem obciążenia wiatrem.
Wyniki generowania wiatru mogą być użyte do dalszej analizy lub weryfikacji podejścia opartego na kodzie.
Przewidywanie skutków obciążenia wiatrem na wczesnym etapie projektowania może pomóc w ujawnieniu szkodliwych reakcji budynku na wiatr, zanim zmiany konstrukcji staną się zaskakującym i kosztownym problemem wymagającym przeprojektowania.

Metoda bezpośredniej analizy NOWOŚĆ
Metoda bezpośredniej analizy (Direct Analysis Method — DAM) to nowe podejście AISC do projektowania stabilności konstrukcji stalowych składających się ze wszystkich typów systemów konstrukcyjnych.
To podejście jest rygorystyczne, praktyczne i można je dostosowywać. Wdrożenie metody DAM daje łatwe do wykorzystania, niezawodne wyniki przy nieznacznym wzroście czasu analizy i projektowania. Inżynierowie mogą być pewni, że ich analizy i projekty wykonywane w oprogramowaniu będą uwzględniać wszystkie efekty stabilności wymagane w kodzie.

Dwukierunkowe połączenie z programem Autodesk Revit
Połączenie pomiędzy programami Autodesk® Revit® i Robot Structural Analysis Professional obsługuje iteracyjny proces projektowania i pozwala na swobodną wymianę danych.
Połączenie to usprawnia współpracę międzybranżową. Ułatwia integrację analiz konstrukcyjnych z procesem projektowania architektonicznego. Zaimplementowana technologia modelowania informacji o budynku (BIM) przyspiesza realizację zadań projektowych inżynierów konstruktorów.

Zaawansowane funkcje automatycznego tworzenia siatki i modelowania konstrukcyjnego
Procedury automatycznego tworzenia siatki umożliwiają bezproblemową pracę z nawet najbardziej złożonymi modelami budowli.
Niezależne modyfikacje automatycznego generowania siatki oraz ręcznego definiowania parametrów siatki dla każdego panelu, pozwalają na tworzenie wysokiej jakości siatki elementów skończonych.

Zlokalizowane dla rynków globalnych
Program Robot Structural Analysis Professional ułatwia pracę zespołów projektowych złożonych z osób z różnych krajów mówiących w wielu językach.
Możliwe jest przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej w jednym języku, a utworzenie wyniku w innym, w tym angielskim, francuskim, rumuńskim, hiszpańskim, holenderskim, rosyjskim, polskim, chińskim, a także japońskim oraz użycie jednostek calowych i metrycznych w połączeniu z tym samym modelem konstrukcyjnym.

Obsługa materiałów i norm projektowych
Obecnie w programie dostępnych jest ponad 60 przekrojów i baz danych materiałów z całego świata.
Dzięki zestawowi 70 norm projektowych inżynierowie budowlani mogą korzystać z kształtów przekrojów, jednostek calowych i metrycznych oraz przepisów budowlanych, które są charakterystyczne dla ich krajów w ramach tego samego zintegrowanego modelu.

Zintegrowane rozwiązanie dla konstrukcji z betonu i stali
Moduły do wymiarowania konstrukcji żelbetowych i stalowych korzystają z ponad 40 międzynarodowych norm dotyczących konstrukcji ze stali i 30 norm dotyczących konstrukcji z żelbetu.

Otwarty i uniwersalny interfejs programowania aplikacji
Oprogramowanie Autodesk Robot Structural Analysis Professional wykorzystuje technologie Microsoft COM (Component Object Model), umożliwiając korzystanie z otwartego i uniwersalnego interfejsu programowania aplikacji.

Obciążenia konstrukcyjne i kombinacje obciążeń
W zależności od czasu trwania i typu obciążenia, można zdefiniować obciążenia o różnej charakterystyce, takie jak stałe, eksploatacyjne, spowodowane przez wiatr lub ruchy sejsmiczne.
Następnie można zastosować do konstrukcji różne typy obciążeń (np. węzłowe, liniowe i powierzchniowe) do zdefiniowanych przypadków obciążeniowych. Dostępne są ręczne i automatyczne definicje kombinacji obciążeń, zgodnie z wieloma normami krajowymi.

Szeroki wybór typów analizy
Dla dowolnego typu konstrukcji można przeprowadzić analizę liniową lub nieliniową.
Bogaty wybór typów analizy (statyczna, modalna, nieliniowa, sejsmiczna, czasowa itp.) pozwala na precyzyjne obliczenia z uwzględnieniem charakteru pracy konstrukcji.

Solwery analizy inżynierskiej
Szybkie i dynamiczne solwery umożliwiają przeprowadzenie analizy dynamicznej konstrukcji dowolnego rozmiaru.
Wydajne algorytmy analizy zostały zaprojektowane oraz zoptymalizowane z myślą o procesorach cztero- i wielordzeniowych, co umożliwia inżynierom budowlanym uzyskanie dużej szybkości obliczeń i dokładnych wyników analizy inżynierskiej dotyczących złożonych konstrukcji w ciągu minut, a nie godzin.

Obsługa raportowania wyników analizy
Program Robot Structural Analysis Professional udostępnia uniwersalne funkcje uzyskiwania i raportowania wyników analizy wytrzymałościowej.
Korzystając z wielu różnych sposobów dostępu i prezentacji wyników analiz, inżynierowie budowlani mogą bardzo szybko przygotować końcową dokumentację techniczną.

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu