Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Instalacje Inżynierskie « Autodesk Revit MEP 2015
icon
Budownictwo
2014-06-02 02:06

Autodesk Revit MEP 2015

BIM dla Instalatorów!

Kryteria wyświetlania elementów mechanicznych

Revit oferuje sparametryzowane wypełnienia kolorem i legendy do tworzenia prezentacji naszego zamysłu. Teraz w prosty sposób możemy przedstawić naszą wizję tak, aby nie trzeba było odszyfrowywać rysunków i zestawień. Używanie kolorowych rzutów usprawnia prezentowanie projektu klientowi i sprawia, że jest on łatwy w odbiorze. Wypełnienia kolorem są połączone z modelem, więc plany są automatycznie uaktualniane przy każdej zmianie.

Rury i kanały wentylacyjne

Revit MEP oferuje narzędzia do modelowania przestrzennych systemów wentylacyjnych. Intuicyjne wykorzystanie narzędzi skraca czas pracy nawet początkujących użytkowników. Kalkulator MEP’a wbudowany w program pozwala na szybkie zmiany średnic i długości elementów w sposób natychmiastowy. Wszystkie widoki na model, arkusze do wydruku są wzajemnie powiązane i koordynowane przez program, dzięki temu możesz dokonywać zmian w dowolnym momencie i miejscu, a dokumentacja jest cały czas aktualna.

Oświetlenie i obwody elektryczne

Revit MEP pozwala uniknąć błędów w projektowaniu oświetlenia i obwodów elektrycznych. Dzięki niemu możesz określić ilość odbiorników podłączonych do jednego źródła prądu, określić napięcia oraz długość obwodu elektrycznego. Możesz określić typ i zakres napięcia, napięcie graniczne w poszczególnych obwodach i ich obciążenie. Możesz zadać określony zakres napięcia i napięcie graniczne w poszczególnym obwodzie oraz jego obciążenie, a całość zestawić w tabeli i sprawdzić co należy zmienić. Dodatkowo Revit MEP tworzy ogólną analizę dla całego budynku i generuje raporty .

Analizy oświetlenia

Revit MEP posiada automatyczne obliczenie zapotrzebowania mocy oświetlenia, na podstawie norm i wartości zadanych przez projektanta. Definiując powierzchnie o różnym stopniu odbijania promieni światła, dodając lampy w standardzie IES (Illuminating Engineering Society) i definiując wysokość pomieszczenia możesz przeprowadzić analię światła dla danego pomieszczenia.

Modelowanie rur

W ReviT MEP szybko I prosto tworzysz parametryczne systemy rur. Gotowe elementy przeciągasz z paska narzędzi na arkusz i możesz łatwo je modyfikować, aby dopasować do potrzeb projektu, możesz nadać mu odpowiedni spadek, wysokość na początku i na końcu. W tym czasie Revit umieszcza rurę w odpowiednim miejscu w dokumentacji i dodaje do zestawień.

Analizy

Używając Revit MEP i IES Virtual Environment możesz przeprowadzić różne analizy dla projektowanego budynku. Między innymi: analizę ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia.

Elementy parametryczne Revita

Elementy parametryczne Revita są podstawą do wymodelowana instalacji elektrycznych, wod-kan, mechanicznych. Poza dostępem do bibliotek masz możliwość stworzenia samemu parametrycznych elementów bez znajomości jakichkolwiek języków programowania.

Zmiana gdziekolwiek jest zmianą wszędzie

Wszystkie zmiany w modelu sa automatycznie wprowadzane w całej dokumentacji. Dzięki temu Revit eliminuje błędy spowodowane brakiem koordynacji między rysunkami. Teraz masz pewność, że wszystkie rysunki są zawsze aktualne.

Współpraca z branżami

Revit MEP jest oparty o tej samej platformie co Revit Architecture i Revit Structure. Wymiana danych między tymi programami jest dzięki temu najlepszą drogą do stworzenia kompleksowej dokumentacji.

Współpraca z Revit Structure

Z Revit MEP mamy możliwość konsultowania dokumentacji razem z konstruktorem pracującym na Revit Structure. Daje to możliwość wychwycenia i wyeliminowania ewentualnych konfliktów pomiędzy projektem w MEP i projektem konstrukcji.

Import/Export Data (gbXML) for Third-Party Analysis

Z Revit MEP możesz wyeksportować model do gbXML (green building extensible markup language) aby przeprowadzić analizę energii. Po zakończeniu obliczeń zaimportuj dane z powrotem i wprowadź zmiany w modelu

Eksport do DWF. Za pomocą jednego kliknięcia możesz wyeksportować swój model do DWF 3D, abi inni mogli go obejrzeć w Autodesk Design Review.

 

 

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu