Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Konstrukcje « Autodesk Revit Structure 2015
icon
Budownictwo
2014-06-02 01:59

Autodesk Revit Structure 2015

BIM dla Konstruktorów!

Jeden model do analizy strukturalnej i dokumentacji
Program Revit Structure jest połączeniem fizycznego modelu budynku z modelem analitycznym. Stworzony przez architektów model fizyczny stanowi podstawę do wygenerowania modelu analitycznego konstrukcji wykorzystywanego do analizy i obliczeń konstrukcyjnych w Robot Structural. Wszelkie zmiany w projekcie dokonane podczas analizy automatycznie aktualizują model fizyczny i dokumentację konstrukcji.
Detale konstrukcyjne
Revit Structure umożliwia tworzenie szczegółów z widoków modelu 3D za pomocą dodatkowych opisów lub tworzenie ich od początku za pomocą narzędzi rysujących 2D Revit Structure. Program umożliwia również importowanie z innych projektów całych arkuszy typowych szczegółów w formacie DWG. Dostępne dedykowane narzędzia szkicowania przeznaczone są dla rozmaitych szczegółów stali i żelbetu, takich jak symbole spawania, nity zakotwiczenia, pręty wzmacniające, symbole wzmocnienia obszaru itd.
Opcje Import/Export
Oprogramowanie Revit Structure importuje, eksportuje dane z formatami, takimi jak DWG, DXF, DGN, IFC i CIS/2. W razie konieczności Revit Structure obsługuje proces roboczy z wykorzystaniem plików DWG dostarczanych przez architekta używającego oprogramowania AutoCAD lub AutoCAD Architecture.
Revit Structure eksportuje modele 3D m.in. do oprogramowania AutoCAD Architecture, w którym można uzyskać informacje dotyczące cech strukturalnych projektowanego obiektu.
Połączenia dwustronne z pakietami analitycznymi
Model analityczny Revit Structure potrafi zwrotnie łączyć się z zewnętrznymi programami analitycznymi (np. Robot Structural Analisys). Technologia zmian parametrów koordynuje te aktualizacje we wszystkich widokach projektu i rysunkach konstrukcyjnych.
Wiele materiałów
Oprogramowanie Revit Structure umożliwia korzystanie z takich materiałów budowlanych, jak stal, beton monolityczny, beton prefabrykowany, cegła lub drewno. Projektowane budynki są konstruowane z wielu materiałów budowlanych, więc strukturę można modelować, używając potrzebnych materiałów.
Parametryczne komponenty strukturalne
Program Revit Structure oferuje pełen zestaw narzędzi projektowania strukturalnego, takich jak ściany, systemy podpór, belki, belki sufitowe, kratownice, prefabrykowane elementy betonowe, betonowe pręty wzmacniające, połączenia stalowe, zakotwiczenia, szczegóły pokładów metalowych itd. Definicje parametryczne umożliwiają wprowadzanie szybkich zmian do dowolnego typu obiektów. Nowe obiekty, szczegóły lub symbole są tworzone graficznie i przechowywane w rodzinach, które można edytować i ponownie wykorzystać w innych projektach.
Praca grupowa
Dzięki współdzieleniu pracy możliwości środowiska parametrycznego modelowania budynku mogą zostać rozprowadzone wśród członków zespołu projektowego na platformie Revit. Wielu użytkowników może współdzielić ten sam inteligentny model budynku i zapisywać swoje zmiany w jednym centralnym pliku. Współdzielenie pracy udostępnia pełen zakres trybów współpracy – w firmie inżynierii strukturalnej pomiędzy inżynierami i projektantami oraz w firmie inżynierii architektonicznej pomiędzy inżynierami, architektami i współpracującymi z nimi projektantami.
Współdziałanie z programami Revit Architecture i Revit MEP
Inżynierowie strukturalni, inżynierowie MEP i architekci mogą czerpać korzyści z platformy modelowania informacji o budynku Revit i pracować wydajniej nad jedną współdzieloną bazą danych. Oprogramowanie Revit Structure umożliwia wykrywanie kolizji między elementami MEP, architektonicznymi i strukturalnymi. Aby zapewnić pełną koordynację, program Revit Structure umożliwia wysyłanie elektronicznych powiadomień o zmianach wprowadzonych przez każdego użytkownika.
Dokumenty konstrukcyjne
Oprogramowanie Revit Structure automatyzuje wykonywanie powtarzalnych zadań, które były wykonywane ręcznie w standardowym oprogramowaniu CAD. Umożliwia natychmiastowe wycinanie przekrojów, tworzenie elewacji i wywoływanie szczegółów oraz automatyczne tworzenie odniesień do przekrojów, elewacji i szczegółów zgodnie z numeracją arkuszy. Dwustronne kojarzenie oznacza, że wszystkie zmiany dokonane w jakimkolwiek widoku wprowadzane są do widoków pokrewnych, dzięki czemu szkice są w pełni skoordynowane.
Zestawienia
Tabela zestawieniowa jest jednym z widoków na model Revit Structure. Możesz pracować w dowolnym widoku budynku, w tym w widoku tabeli. Zmiana w zestawieniu jest automatycznie odzwierciedlana we wszystkich pozostałych widokach i odwrotnie. Możliwości programu obejmują tworzenie skojarzonych dzielonych zestawień, wskazywanie elementów projektu z poziomu zestawienia, używanie formuł i filtrowanie.
Weryfikowanie kolizji
Opcja wykrywania kolizji umożliwia analizę modelu pod kątem występowania kolizji między elementami.

 

 

 

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu