Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Pozostałe « Autodesk Quantity Takeoff 2013
icon
Budownictwo
2011-05-20 14:31

Autodesk Quantity Takeoff 2013

Opis produktu

Autodesk Quantity Takeoff 201jest aplikacją przeznaczoną do współpracy z Autodesk Revit Architecture, Structure i MEP. Pozwala zwiększyć precyzję szacowania kosztów. Dzięki temu oprogramowaniu staje się to szybsze i prostsze od momentu projektowania do zamówienia.

Niezależnie od tego w jakiej fazie projektu się znajdujesz, Autodesk Quantity Takeoff 2013 pozwala szybko wygenerować zestawienie materiałowe i obliczenie kosztów dla wszystkich obiektów architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Możliwe jest to w fazie koncepcyjnej jak i w pełni wymodelowanym obiekcie BIM.

Autodesk Quantity Takeoff 2013 pozwala na ręczne lub automatyczne określenie zakresu działania, dla całego obiektu lub jego części. Po przypisaniu kosztów pojedynczych obiektów (np. okna, drzwi) lub kosztów wykonania (ściany) otrzymany raport można zapisać w postaci arkusza Microsoft Excel lub opublikowania w postaci plików DWF.

Bazodanowość

Narzędzia raportowania Autodesk Quantity Takeoff 2013 utrzymują stałą spójność z modelem BIM. Dzięki nim użytkownik może zachować obieg dokumentów cyfrowych, z pewnością , że raporty, zestawienia elementów i zestawienia materiałowe są zawsze aktualne.

Bardziej efektywne zliczanie poszczególnych komponentów budynku powoduje, że użytkownik więcej czasu poświęca na kosztorysowanie, a nie na zliczanie elementów. Korzystanie z technologii BIM pozwala na ujednolicanie danych projektowych i śledzenie wprowadzanych zmian, zwłaszcza w dużych projektach

 

Przedmiar w kilka minut

 

Oprogramowanie Autodesk Quantity Takeoff 2013 stanowi całość nowego sposobu pracy. Dzięki pełnej integracji i wsparciu dla danych projektowych 2D i 3D program ten pozwala na wykonanie pełnego przedmiaru dla całego obiektu BIM w ciągu zaledwie kilku minut, gdzie w przypadku tradycyjnych metod zajmuje to kilka dni. Quantity Take Off pozwala na większą elastyczność niż większość baz danych czy arkuszy kalkulacyjnych, umożliwiając płynną i bardziej dokładną pracę podczas obliczania kosztów buowy.

Autodesk Quantity Takeoff ma równie duże możliwości ręcznego ustawienia i wykonania przedmiarów. Związane jest to ze współpracą z plikami w formacie JPG, TIF, PDF i innymi „nieinteligentnymi” formatami. Ręczne określenie zakresu powierzchni może być przeprowadzone za pomocą najprostszych prostych linii lub kombinacji linii różnego kształtu, w czym pomoże opcja śledzenia i wykrywania linii z rysunku.

 

Wykorzystanie pliku PDF

Śledzenie zmian

Jeśli pracujemy z plikami DWF, możemy skorzystać z opcji Porównaj Arkusze. Opcja ta pozwoli nam szybko porównać obecny arkusz wydruku 2D z innym wewnętrznym lub wskazanym zewnętrznie arkuszem, dzięki czemu wiemy że zawsze pracujemy na aktualnej wersji projektu. Jeżeli zmiany zostaną wykryte, można wykonać raport zmian i zapisać lub wyeksportować go.

Wyniki

Wyniki zestawień i przedmiarów materiałów zachowane są w Quantity Takeoff Workbook. Taki sposób magazynowania danych pozwala za zachowanie ich w formie dynamicznej, pozwalającej na późniejszą obróbkę, aktualizację i interakcję danych związanych z modelem BIM. Jest to rodzaj skoroszytu, w którym można się przełączać pomiędzy podsumowaniami, kosztami i szczegółowym wystąpieniem każdej pozycji. Można wyświetlać informacje dla bieżącego arkusza lub całego projektu, dodawać i edytować pozycje czy informacje o danym obiekcie bezpośrednio w skoroszycie, w którym mamy dostępne narzędzia takie jak w Microsoft Excel. Można porównać obiekty i sprawdzać zmiany, które zostały wprowadzone, aby otrzymać rzeczywisty przedmiar na koniec projektu.

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu