Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Biblioteki PROCAD « PROCAD® Biblioteka Symboli Kanalizacyjnych i Wodnych
icon
Budownictwo
2009-02-18 13:03

PROCAD® Biblioteka Symboli Kanalizacyjnych i Wodnych

Archispace Assistant

Archispace Assistant to oddzielny program uruchamiany w środowisku Windows. Program pozwala korzystać z bibliotek po zainstalowaniu ich na komputerze użytkownika.
PROCAD Archispace Assistant umożliwia:

 • przeglądanie biblioteki rysunków
 • wyszukiwanie wedle podanego wzorca
 • wstawianie wprost do programu AutoCAD/AutoCAD LT,
 • tworzenie biblioteki rysunków ulubionych,
 • tworzenie własnych bibliotek projektanta w oparciu o www.archispace.pl,
 • instalowanie bibliotek producentów,
 • ustawienie skali, obrotu, jednostki rysunki
 • automatyczna aktualizacja dla nowych wersji
 • tworzenie paska historii pobieranych rysunków
 • ustawienie wersji językowej programu
 • ustawienie wersji językowej biblioteki


Integracja z programem AutoCAD

Programu Archispace Assistant umożliwia integrację z programami AutoCAD od wersji 2007 włącznie. Integracji dokonuje się poprzez uruchomienie programu Integrator (Start / Programy / Archispace / PROCAD Archispace Integrator).

Po uruchomieniu programu w oknie Integratora zostanie wyświetlona lista zainstalowanych na komputerze wersji programu AutoCAD. Na liście znajdą się tylko i wyłącznie te wersje programu AutoCAD z którymi możliwa jest integracja.

Lista wersji programu AutoCAD zawiera również informacje odnośnie rodzaju kompilacji (32Bit i 64Bit). Informacja o rodzaju kompilacji jest ważna w przypadku, gdy użytkownik ma zainstalowaną tą samą wersję programu AutoCAD np. AutoCAD 2007 dla systemu 32 i 64Bitowego.

Aby zintegrować program Archispace Assistant z programem AutoCAD należy postawić haczyk przy odpowiedniej wersji programu a następnie kliknąć na "Ok". Następnie należy uruchomić program AutoCAD. Integracja programu Archispace Assistant z programem AutoCAD polega na dodaniu pozycji "Archispace" w menu głównym programu AutoCAD.

Uruchomienie Asystenta możliwe jest na dwa sposoby:

a) wybranie z menu głównym : Archispace / PROCAD Archispace Assistant
b) wpisanie w linii komend komendy "paa" .

Dalsze korzystanie z programu Archispace Assistant przebiega identycznie jak w wersji niezintegrowanej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu na stronie www.archispace.pl/aa
PROCAD Archispace Assistant dołączony jest do każdej biblioteki.

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu