Autodesk Platinum Partner
icon
Budownictwo
2015-06-24 12:26

Infraworks 360 2016

Funkcje

InfraWorks 360 2016 pozwala na łatwe przygotowanie modelu 3D infrastruktury i zagospodarowania terenu. Dzięki funkcji Model Builder można przygotować model 3D w oparciu o dane dostarczane przez serwis Open Street Maps. Pozwala to w błyskawiczny sposób uzyskać przestrzenny model razem z fotomapą. Pozstałe cechy programu to m.in.:

  • integracja i importowanie danych z różnych źródeł np. SHP, LandXML. modele 3ds Max, Revit, chmury punktów
  • stylizacja obiektów i przypisywanie im tekstur
  • narzędzia do modelowania dróg i ulic; optymalizacja niwelety i projekty oparte na kryteriach (wersja Infraworks 360)
  • modelowanie mostów i wiaduktów (wersja Infraworks 360)
  • projektowanie odwodnienia, przepustów, analiza zlewni ((wersja Infraworks 360)
  • wizualizacja i nagrywanie materiału wideo
  • analiza słońca, nachylenia terenu, rzędnych
  • pomiary odległości, powierzchni, statystyki terenu
  • wymiana danych z AutoCAD Civil 3D i aktualizacja modelu z wykorzystaniem projektu Civil 3D

 

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu