Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Architektura « Autodesk Revit Architecture 2016
icon
Budownictwo
2015-05-19 13:06

Autodesk Revit Architecture 2016

Funkcje

 

Revit® Architecture jest wyposażony w zestawy takich narzędzi jak budowa ścian, stropów, dachów, ścian kurtynowych, szybkie zakładanie ramp i schodów. To wszystko powiązane jest siecią osi i poziomów pozwalających na łatwe zmiany w modelu.

Narzędzia do projektowania koncepcyjnego pozwolą na analizy brył pod kątem kubatury i powierzchni, lokalizacji projektu, badania nasłonecznienia, wstępnych informacje na temat zapotrzebowania na energię.

Graficzny Interfejs programowania Dynamo to osobny moduł do projektowania zaawansowanych brył parametrycznych oraz rozszerzenie możliwości Revita w codziennym użytkowaniu bez potrzeby znajomości języka skryptowania.

Prezentacja modelu w 3D w trybach: linie szkicowe, przesunięte („eksplodowane”) widoki, szybki rendering w czasie rzeczywistym, ułatwia komunikację w procesie projektowym. Wskazane elementy do izolowania w widoku 3D są automatycznie ograniczone zakresem przekroju.

Zestawienia uwzględniają teraz parametry takie jak rzędne stropów.

Parametryczne komponenty pozwalają na dopasowanie się do wymagań projektu przez łatwą edycję typoszeregów. System graficzny umożliwi tworzenie różnorodnych kategorii i rozbudowę podręcznej biblioteki.

Wzbogacone funkcje eksportu dają automatycznie połączone widoki w generowanych plikach PDF.

System rewizji otrzymał nowe reguły nazewnictwa (numeryczne i alfanumeryczne), narzędzia do szkicowania, pozwalając na swobodną kontrolę nad modelem i jego zmianami.

Zwiększona użyteczność pliku IFC sprawia, że otwarte standardy są ściślej zintegrowane z programem Revit i pozwalają wykorzystać model IFC jako fragment powstającego projektu.

Współdzielenie projektu i podział zadań ułatwi wielu współpracownikom korzystanie z modelu i centralny zapis pracy. Istnieje możliwość połączenia grup projektowych w sieci lokalnej i rozproszonej.

Detekcja kolizji elementów pozwala na szybką rewizję i redukcję błędów.

Zwiększona wydajność i zarządzanie widokami pozwala zużywać mniej pamięci i szybciej nawigować.

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu