Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Budownictwo « Produkty « Architektura « Autodesk Revit Architecture 2015
icon
Budownictwo
2014-06-02 01:51

Autodesk Revit Architecture 2015

Opis programu

Nowości wersji Revit Architecture 2015:

Usprawnienia ogólne

 • Ukryte linie – możliwość wyświetlania ukrytych krawędzi modelu w postaci linii przerywanych, zarówno w modelu 3D jak i pozostałych widokach – sterowane za pomocą parametru wyświetlania
 • Rewizje – możliwość usuwania rewizji z dokumentacji
 • Import IFC – lepsze odczytywanie plików IFC. Możliwość podłączania ich z palety Wstaw. Dodatkowo można zarządzać łączeniem geometrii elementów modelu IFC.
 • Zestawienia / przedmiar materiałów – wprowadzono szereg zmian umożliwiających jeszcze większe możliwości dostosowania wyglądu tabel zestawieniowych. Jedną z największych zmian jest możliwość dodania do rodzin reprezentacji graficznej w postaci pliku png i późniejsze wywołanie go w zestawieniach
 • Widoki na wydruku – dwukrotne kliknięcie na widoku w obszarze arkusza wydruku aktywuje widok do pracy. Dwukrotne kliknięcie w puste miejsce dezaktywuje widok.
 • Narzędzie Przytnij/wydłuż – możliwość zaznaczania oknem elementów do wielokrotnego przycięcia lub wydłużenia – podobnie jak AutoCAD
 • Parametry rodzin – możliwość własnego ustawienia kolejności parametrów w rodzinie lub sortowanie alfabetyczne
 • Przypięte elementy – Revit nie pozwala na usunięcie przypiętych elementów. Sygnalizuje to oknem ostrzeżenia
 • Rodzina opisów widoku – teraz użytkownicy mają możliwość zmiany automatycznego podpisu widoku na arkuszu wydruku. Jest on rodziną , którą można modyfikować na własne potrzeby.

Wydajność

 • Szybsze generowanie widoków z modelu – zmiany technologiczne w silniku programu spowodowały, że Revit szybciej generuje bardzo skomplikowane widoki rzutów, przekrojów itp. wynikających z modelu 3D
 • Szybsze zaznaczanie dużej ilości obiektów – zmieniony system zaznaczania obiektów oknem pozwala na jednorazowe zaznaczenie bardzo dużej ilości elementów bez utraty szybkości działania programu
 • Zwiększona wydajność wyświetlania w widokach MEP – kolejne usprawnienie wyświetlania – dotyczy widoków zawierających w podrysie duże ilości elementów instalacji wszelkich branż

Narzędzia dla Architektów

 • Linie szkicu – nowy styl wyświetlania, tzw. szkic odręczny
 • Anti-aliasing – Opcja dostępna teraz do włączenia dla wybranych lub wszystkich widoków w projekcie, a nie tylko w 3D jak wcześniej.
 • Ray Trace – interaktywny styl wizualny został usprawniony, renderuje szybciej, uwzględnia kolor materiału, daje efekt o wiele wyższej jakości w porównaniu z poprzednią wersją
 • Formuły – w formułach obliczeniowych dostępne są teraz dwa nowe działania matematyczne : potęgowanie oraz logarytm naturalny
icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu